Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki 29. edycji konkursu START dla najlepszych młodych naukowców. Wśród laureatów jest ośmioro badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

O stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia. W tegorocznej edycji 1034 osoby złożyły wnioski. FNP wybrała stu laureatów o wyróżniającym się dorobku naukowym.

Ośmioro badaczy z UW otrzyma stypendium START:
  • Marek Baranowski, dziedzina: chemia,
  • Aleksandra Bilska, dziedzina: biologia molekularna,
  • dr Anna Dżabagina, dziedzina: literaturoznawstwo,
  • Wojciech Górecki, dziedzina: fizyka,
  • Dorota Grzelak, dziedzina: chemia fizyczna,
  • dr Jacek Lewkowicz, dziedzina: ekonomia,
  • Mateusz Mazelanik, dziedzina: fizyka,
  • Piotr Szustakiewicz, dziedzina: chemia fizyczna.

Laureaci konkursu START 2021 otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł.

 

Pełna lista tegorocznych laureatów >>