27 marca odbyła się inauguracja raportu pt. „Recepta w genach. Korzyści gospodarcze z przesiewowych badań genetycznych jako elementu profilaktyki nowotworowej”. Jest to wspólna publikacja spółki spin-off UW Warsaw Genomics i firmy doradczej Deloitte. Celem raportu jest upowszechnianie wiedzy na temat społecznych i ekonomicznych aspektów badań oraz ich znaczenia w skali całej populacji.
Nowotwór jedną z najczęstszych chorób

Statystycznie co najmniej jedna na trzy osoby zachoruje na raka w ciągu swojego życia. Niektóre osoby są jednak szczególnie narażone na wystąpienie tej choroby. Odpowiada za to, charakterystyczna dla danego pacjenta, mutacja genetyczna. Mając wiedzę na temat tych uwarunkowań, osoby zagrożone mogą podjąć działania profilaktyczne lub prowadzące do wczesnego rozpoznania choroby.

 

Odpowiadająca za część medyczną raportu, spółka naukowa UW Warsaw Genomics, od dwóch lat realizuje ogólnopolski program Badamy Geny. Zakłada on w długofalowej perspektywie przebadanie wszystkich Polaków. Celem spółki jest popularyzacja wiedzy na temat badań i profilaktyki nowotworowej, a jednym z kroków w tym kierunku jest opracowany we współpracy z firmą Deloitte raport. Odpowiada on m.in. na pytania dotyczące tego, w jakim stopniu czynniki genetyczne decydują o zachorowalności na raka oraz jakie są korzyści długoterminowe badań przesiewowych dla pacjentów i gospodarki.

 

Korzyści społeczne i ekonomiczne

Z danych raportu wynika, że wcześniejsze wykrycie nowotworu to większa szansa na wyleczenie i komfort życia pacjenta, jak również mniejsze obciążenia systemu zdrowia. Powszechna prewencja nowotworowa w latach 2016-2035 pozwoliłaby uniknąć straty PKB rzędu 90,4 mld zł.

 

Oszczędności byłyby możliwe m.in. dzięki nowatorskiej metodzie zastosowanej przez Warsaw Genomics, która pozwala na przebadanie w każdej serii jednocześnie 600 osób. Obniża to dziesięciokrotnie koszty badania w stosunku do średniej europejskiej i znacznie przyspiesza cały proces. Przede wszystkim jednak wprowadzenie powszechnych badań przesiewowych przyczyniłoby się do zahamowania rozwoju choroby w przypadku tysięcy Polaków.  W przełożeniu na dane liczbowe metoda Warsaw Genomics pozwala na uniknięcie zachorowania lub wczesną terapię około 2,4 tys. zachorowań na raka piersi i 650 zachorowań na raka jajnika na 1 mln osób.

 

Unikatowe badania

Polska ma szansę stać się pionierem powszechnych badań genetycznych, ponieważ do tej pory nigdzie na świecie nie wprowadzono jeszcze tego rozwiązania  w skali całej populacji. – Diagnostyka genetyczna umożliwia wczesną i ściśle ukierunkowaną prewencję nowotworów, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego z nas. Przedstawiony dziś raport pokazał, że powszechne badania genetyczne mogą przynieść istotne oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej i społecznej. Najważniejsze jednak jest to, że dzięki badaniom możemy uratować zdrowie i życie ludzkie – podkreśla dr hab. Anna Wójcicka, współzałożycielka Warsaw Genomics.

 

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Warsaw Genomics: prof. Krystian Jażdżewski i dr hab. med. Anna Wójcicka, ekspert Deloitte Julia Patorska, prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM, dr hab. med. Paweł Nauman z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach oraz Orina Krajewska, Prezes Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”.

 

Program Badamy Geny został stworzony przez Warsaw Genomics we współpracy z UW i WUM. Realizowany jest od 2017 roku. W tym czasie przebadano blisko 20 tys. osób.

 

Treść raportu będzie dostępna wkrótce na stronie Deloitte. Więcej informacji na temat działalności spółki spin – off UW: warsawgenomics.pl oraz badamygeny.pl