W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się dwudniowe spotkanie inaugurujące współpracę bibliotek uczelni należących do sojuszu 4EU+. Reprezentanci bibliotek rozmawiali na temat edukacji informacyjnej, organizacji dostępu do elektronicznych zasobów informacji, wypożyczeń międzybibliotecznych i działalności w międzynarodowych organizacjach branżowych.

Sojusz 4EU+ składa się z sześciu renomowanych uczelni badawczych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz Uniwersytetu w Mediolanie. Uczelnie zamierzają prowadzić wspólne badania, wspólnie kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Więcej o sojuszu >>

 

Podczas spotkania reprezentanci bibliotek wymienili się dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z edukacją informacyjną, organizacją dostępu do elektronicznych zasobów informacji, wypożyczeniami międzybibliotecznymi i działalnością w międzynarodowych organizacjach branżowych.

 

Opracowano zarys projektu kolejnych wspólnych prac. Wstępnie zgrupowano je wokół sześciu obszarów tematycznych:

  • przypisanie dostępnych kolekcji i usług bibliotecznych do flagowych projektów 4EU+;
  • wsparcie bibliotek na rzecz humanistyki cyfrowej;
  • opracowanie wspólnych wytycznych dla Otwartej Nauki;
  • wykorzystanie narzędzi i usług bibliotecznych dla wzmocnienia rozpoznawalności wspólnego potencjału badawczego m.in. przez dostarczanie analiz biblio- i altmetrycznych;
  • rozwój kompetencji pracowników bibliotek poprzez dzielenie się wiedzą, program liderski, wymianę pracowników w ramach programu Erasmus+ czy organizowanie specjalistycznych webinariów dla pracowników;
  • przygotowanie „4EU+ Libraries Welcome Package” (materiałów informacyjno-dydaktycznych dla studentów i badaczy).

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie stanowi wsparcie naukowo-dydaktyczne dla pracowników i studentów UW, jednocześnie udostępniając zbiory wszystkim uprawnionym. Zbiory gromadzone są w postaci elektronicznej i papierowej. Unikatowe kolekcje historyczne, artystyczne i inne zbiory specjalne wykorzystywane są w celach naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich. Więcej informacji >>

 

Spotkanie bibliotek 4EU+ odbyło się w dniach od 28 do 29 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele UW, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu I Uniwersytetu w Mediolanie.