W konkursie Team-Net Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera sieci zespołów badawczych realizujących interdyscyplinarne badania naukowe. W pierwszej edycji konkursu wzięło udział 39 konsorcjów. Do dofinansowania zakwalifikowano 5. 2 z nich koordynowane są przez naukowców z Wydziału Fizyki UW: prof. Czesława Radzewicza oraz prof. Ryszarda Buczyńskiego.

Budżet wszystkich przyznanych przez Fundację grantów to 105 ml zł. Projektom koordynowanym przez UW przyznano 45 mln zł. Program Team-Net finansowany jest z unijnego programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Listę wszystkich dofinansowanych projektów znaleźć można na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych

  • projekt koordynowany przez prof. Czesława Radzewicza z Wydziału Fizyki UW
  • w sieci oprócz naukowców z UW są także zespoły z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • kwota dofinansowania: 26 371 262,50 zł

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody diagnostyki i segregacji pojedynczych niedojrzałych leukocytów krwi ludzkiej przy pomocy nieinwazyjnego obrazowania wykorzystującego mikroskop wymuszonego rozpraszanie Ramana. Nowa metoda diagnostyczna poprawi skuteczność leczenia pacjentów z agresywnym nowotworem krwi – ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).

Z klinicznego punktu widzenia efektem projektu będzie stworzenie narzędzia pozwalającego na identyfikację pacjentów z wysokim ryzykiem niepowodzenia terapii przeciwnowotworowej w ostrej białaczce, co umożliwi w przyszłości indywidualizację terapii. Zbudowany w ramach projektu aparat znajdzie zastosowanie także w innych obszarach diagnostyki medycznej, biologii, inżynierii chemicznej i materiałowej.

Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji

  • projekt koordynowany przez prof. Ryszarda Buczyńskiego z Wydziału Fizyki UW
  • w sieci oprócz naukowców z UW są także zespoły z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej
  • kwota dofinansowania: 18 647 075 zł

Celem projektu jest zastosowanie zjawisk z zakresu fizyki kwantowej do wdrożenia technologii opartej o wykorzystanie nanodiamentów do opracowania innowacyjnych sensorów znajdujących zastosowanie w badaniach optycznych oraz magnetycznych, elektronice oraz diagnostyce medycznej.

W ramach zaplanowanych na 4 lata badań będziemy poszukiwali nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Opracowane rozwiązania optoelektroniczne zostaną wdrożone do gospodarki i posłużą m.in. do diagnozowania chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych.