24 lutego minął rok od zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. To także czas, w którym uchodźcy z terenów objętych wojną otrzymali wsparcie od Polaków. Właśnie ukazał się raport dotyczący polskiej pomocy uchodźcom z Ukrainy, przygotowany w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.

„Masowa pomoc w masowej ucieczce. Społeczeństwo polskie wobec migracji wojennej z Ukrainy” to tytuł raportu, który opisuje wyniki badań przeprowadzonych przez badaczy z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (ISNS) Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. W prace badawcze zaangażowani byli również studenci.

 

Raport przedstawia głównie pomoc oddolną i prywatną, w mniejszym stopniu instytucjonalną. Badania ukazały jednak zjawisko przenikania się form pomocy prywatnej i publicznej, głównie na poziomie lokalnym. Niektóre z artykułów raportu zawierają rekomendacje dotyczące przyszłych działań pomocowych.

 

Tematyka poruszona w raporcie dotyczy pomocy organizowanej w pierwszych dniach i tygodniach wojny na Dworcu Centralnym w Warszawie, dylematów decyzyjnych związanych z ucieczką lub pozostaniem w kraju ogarniętym wojną, obecności osób z Ukrainy w społecznościach lokalnych, a także ochrony praw człowieka w sytuacji uchodźstwa. Ponadto w raporcie opisano doświadczenia Ukrainek związane z czasowym pobytem w Polsce oraz sytuację dzieci uchodźców w polskim systemie edukacji.

 

Raport można pobrać ze strony Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych.

#Solidarni z Ukrainą

Od początku trwania wojny w Ukrainie studenci, doktoranci i pracownicy UW pomagają społeczności ukraińskiej. Wsparcie socjalne, psychologiczne oraz oferta dydaktyczna dla osób z Ukrainy to tylko niektóre z form pomocy. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: https://www.uw.edu.pl/ukraina/.