Wzmocnienie integracji na arenie międzynarodowej? Bezpośrednie poznanie innych kultur i stylów działania? Przekazanie decydentom swojej perspektywy? Studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą mieć wpływ na kształtowanie polityki funkcjonowania Sojuszu 4EU+. Zgłoszenia do programu ambasadorskiego można wysyłać do końca listopada.

Sojusz 4EU+ jest jedną z inicjatyw strategicznych UW. Tworzą go europejskie uczelnie badawcze: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet w Mediolanie. Współpraca dotyczy tworzenia wspólnych ram kształcenia i innowacyjnej oferty dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych przez międzyuczelniane, multidyscyplinarne zespoły badaczy, inicjatyw związanych z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni.

 

Szansa na rozwój

4EU+ ogłosił nabór do studenckiego programu ambasadorskiego, w ramach którego studenci i doktoranci będą mogli mieć wpływ na rozwój i strategię działania Sojuszu, a także zdobyć doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej.

 

Ambasadorami 4EU+ może zostać dwóch przedstawicieli studentów lub doktorantów z każdej uczelni członkowskiej. Do ich zadań będzie należało m.in.:

  • tworzenie treści do mediów społecznościowych Sojuszu;
  • organizacja wydarzeń promocyjnych i konkursów;
  • pośrednictwo między studentami a jednostkami organizacyjnymi Sojuszu;
  • reprezentowanie Sojuszu podczas spotkań w środowiskach akademickich.

Do programu może zgłosić się każdy student lub doktorant, bez względu na kierunek kształcenia. Wymagane są kompetencje komunikacyjne, biegła znajomość języka angielskiego, a także status studenta lub doktoranta (co najmniej do czerwca 2024 roku).

 

Uczestnicy programu mają szansę na rozwój własnych umiejętności, w tym udział w szkoleniach z zakresu produkcji medialnej czy wystąpień publicznych, nawiązanie współpracy międzynarodowej, wymianę międzykulturowych doświadczeń czy wyjazdy zagraniczne.

 

Udział w programie zostanie poświadczony certyfikatem. Zaangażowanie ma charakter wolontaryjny. Dokładny zakres współpracy będzie ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb, zainteresowań i kompetencji uczestników programu.

Szczegółowe informacje dotyczące formy zgłoszenia i wymaganych dokumentów znajdują się na stronie Sojuszu 4EU+ >>.

 

Studenci i doktoranci UW mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do końca listopada pod adresem: communication(at)4euplus.eu