22 lutego odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Prof. Piotr Dyczek z Wydziału Archeologii UW opowie o budowlach oraz zabytkach, których badanie i analiza doprowadziły do istotnych nowych odkryć będących wkładem naukowców z UW do ogólnoświatowej wiedzy o antyku.

Prof. Piotr Dyczek to ekspert w zakresie archeologii limesowej i śródziemnomorskiej, a także epoki brązu. Jest autorem licznych książek i artykułów naukowych. Prowadził badania w Novae (twierdza legionu VII Augusta i I Italskiego), Risan (antyczne Rhuzon, stolica iliryjskiej królowej Teuty), Szkodrze (stolica króla Gentuosa, ostaniego króla Illirów), Bassanii (nieznane miasto), Tanais (Rosja – miasto hellenistyczne), Seraks (Turkmenistan – miasto na Jedwabnym Szlaku). Dokonał wielu spektakularnych odkryć, w tym szpitala wojskowego w Novae, największego skarbu monet hellenistycznych i złotego pierścienia w Risan. Jest animatorem współpracy naukowej głównie z krajami bałkańskimi. Pod jego kierownictwem odkryto m.in. pierwszy znany pałac należący do iliryjskich królów. Odsłonięto też dwa unikatowe kompleksy zabudowy: drewniane baraki I kohorty legionu VIII Augusta oraz monumentalny, luksusowy kompleks Domu Centuriona (Novae).

 

Za swoje dokonania został wyróżniony Nagrodą Kiryła I Metodego przyznaną przez MSZ Bułgarii oraz Odznaką Honorową „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych – polskich i zagranicznych – m.in. Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, członkiem-korespondentem Bułgarskiej Akademii Nauk, kolegiów redakcyjnych czasopism archeologicznych w Belgii, Hiszpanii, Słowacji.

 

Obecnie zasiada w Radzie Naukowej Dyscypliny Archeologia, przewodniczy Komisji ds. przewodów doktorskich na Wydziale Archeologii UW, jest kierownikiem Katedry Archeologii Klasycznej. Pełni też funkcję dyrektora Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW. To właśnie odkrycia zespołu badaczy tej jednostki będą tematem kolejnego spotkania w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

 

Archeolodzy z UW znani na świecie

Uniwersytecka archeologia jest znana na świecie, a w rankingach naukowych zdobywa wysoką pozycję. W zeszłorocznym QS World University Rankings by Subject, w którym autorzy przeanalizowali ponad 14 tys. programów studiów realizowanych na 1452 uczelniach, archeologia z UW uplasowała się w przedziale 101–150.

 

W trakcie wykładu prof. Dyczek skupi się na odkryciach dokonanych przez zespół Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, prowadzący badania antycznej kultury klasycznej na wielu stanowiskach archeologicznych. Omówiony zostanie m.in. sposób, w jaki prace prowadzone na obszarze archeologicznej terra incognita – w Bułgarii, Czarnogórze i Albanii – doprowadziły do weryfikacji wielu naukowych hipotez. Będzie to opowieść o budowlach oraz zabytkach, których badanie i analiza doprowadziły do istotnych nowych odkryć będących znaczącym wkładem UW do ogólnoświatowej wiedzy o antyku.

Wykład „Cudze chwalicie…” prof. Piotra Dyczka odbędzie się 22 lutego o godz. 17.00 w auli Starej Biblioteki UW na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 (w reżimie sanitarnym; obowiązek zakrywania ust i nosa, odpowiedni dystans).

 

Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji pod adresem: jonaoz(at)adm.uw.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

To czwarte w tym roku akademickim i 157. ogółem spotkanie w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

 

Wydarzenie będzie również transmitowane online na kanale YouTube UW.