– To wielki zaszczyt móc w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego podziękować prof. Andrzejowi Koźmińskiemu za wszystko, co uczynił na rzecz nauki i kształcenia   powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UW, zorganizowanej 16 lutego w Pałacu Kazimierzowskim.

19 stycznia 2022 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie nadania prof. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Wniosek o nadanie doktoratu został złożony przez Wydział Zarządzania. Promotorem doktoratu jest prof. Beata Glinka. Dorobek prof. Andrzeja Koźmińskiego recenzowali: prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Andrzej Rychard z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Eric Cornuel z HEC Graduate School of Management.

 

Uroczystość nadania tytułu odbyła się z zachowaniem wymogów sanitarnych 16 lutego w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Wzięło w niej udział blisko 150 osób, w tym rektorzy i prorektorzy większości warszawskich uczelni, a także przedstawiciele świata nauki z kraju i zagranicy.

 

– W każdym ośrodku naukowym, w którym byłem, a który wcześniej gościł prof. Andrzeja Koźmińskiego, zawsze wspominano go z wdzięcznością, życzliwością i szacunkiem. Dlatego że jest człowiekiem mądrym, szlachetnym, wykształconym i tolerancyjnym. Posiadając te cechy, profesor Koźmiński spełnia misję Uniwersytetu Warszawskiego. Wspierał setki osób w rozwoju ich karier naukowych. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę w imieniu UW podziękować mu za wszystko, co uczynił na rzecz nauki i kształcenia – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Łącznik polskiej nauki ze światem

Prof. Andrzej Koźmiński urodził się w 1941 roku w Warszawie. W 1963 roku ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a w 1964 roku socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W wieku 24 lat uzyskał stopień naukowy doktora na SGPiS, a trzy lata później – stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał w 1983 roku. Na Uniwersytecie Warszawskim pracował w latach 1973–2000.

 

W latach 1981–1987 był dziekanem Wydziału Zarządzania UW, przyczyniając się do reformy tej jednostki. Został pierwszym demokratycznie wybranym dziekanem WZ UW w czasie okresu legalnego funkcjonowania „Solidarności”, pozostając na stanowisku w okresie stanu wojennego. Angażował się w obronę studentów prześladowanych za działalność opozycyjną.

 

– Prof. Koźmiński jest postacią wybitną, o niekwestionowanym dorobku w kilku dyscyplinach naukowych, ale także strategiem, praktykiem zarządzania i człowiekiem o wielu zainteresowaniach i ciekawej historii. To człowiek nauki ceniący wolność. W swoich pracach podejmuje problemy ważne, a nie takie, które są zgodne z bieżącą koniunkturą. Wykazuje się odwagą wychodzenia poza utarte schematy – podkreśliła prof. Beata Glinka z Wydziału Zarządzania UW.

 

Promotorka określiła prof. Koźmińskiego człowiekiem renesansu ze względu na jego osiągnięcia naukowe, wychodzące poza jedną dyscyplinę. – Dla wielu jest on przede wszystkim jedną z najwybitniejszych postaci w historii polskich nauk o zarządzaniu. Nie umniejsza to jednak jego osiągnięć w ekonomii czy socjologii. Obszary jego zainteresowań koncentrują się wokół trzech kwestii: przywództwa, zrównoważonego rozwoju i wyobraźni ekonomicznej – dodała prof. Glinka.

 

– Uroczystość nadania tytułu doktora honorowego UW prof. Andrzejowi Koźmińskiemu odbywa się w momencie szczególnym. W tym roku obchodzimy 50-lecie powstania Wydziału Zarządzania UW, którego Pan Profesor jest współtwórcą. Prof. Koźmiński jest jednym z najbardziej znanych współcześnie ekonomistów, cenionym w Polsce i na świecie. To także socjolog specjalizujący się w tematyce zarządzania i transformacji ustrojowej – powiedział prof. Grzegorz Karasiewicz, dziekan Wydziału Zarządzania UW.

 

Dostojeństwo uniwersytetu

– Dziękuję za to wyróżnienie. To najwyższa godność, jaka może spotkać utrudzonego wędrowca na akademickiej drodze. Pochodzi bowiem od społeczności, która nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach potrafi zachować bezcenną wartość, nazwaną przez twórcę lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, prof. Kazimierza Twardowskiego, dostojeństwem uniwersytetu. Przez wiele lat byłem częścią tej społeczności i jestem z tego dumny – powiedział prof. Andrzej Koźmiński.

 

Prof. Andrzej Koźmiński wygłosił wykład na temat przywództwa w czasach zarazy. 

 

Jak podkreślił, w ciągu dziesięcioleci pracy naukowej wielokrotnie zastanawiał się nad powodami niezwykłej pozycji Uniwersytetu. – Doszedłem do wniosku, że kluczowym czynnikiem jest tu przywództwo. W przenośni i dosłownie pojmowanych czasach zarazy, którą obecnie przeżywamy, jest ono poddane szczególnym wyzwaniom – podkreślał prof. Koźmiński.