Zespół pod kierownictwem prof. Marcina W. Solarza z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW realizuje projekt, w ramach którego zaktualizowany zostanie „Geograficzno-polityczny atlas Polski” z 2018 roku. Badacze z Pracowni Geografii Politycznej i Historycznej WGiSR UW przygotują też scenariusze lekcji dla szkół i konkurs na najlepszą wycieczkę geograficzno-polityczną.

Wydany w 2018 roku „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym” pod redakcją prof. Marcina W. Solarza z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przedstawia geopolityczną i gospodarczą pozycję Polski na tle pozostałych państw Europy i świata, jak również dane dotyczące historii, polityki, ekonomii i społeczeństwa polskiego. Informacje o Polsce ujęto na około pół tysiąca kolorowych map. Publikacja powstała z myślą o szerokim gronie czytelników, wśród których znajdują się nie tylko naukowcy, studenci czy uczniowie, ale też każda osoba zainteresowana geopolityczną sytuacją Polski. W 2019 roku zajęła trzecie miejsce w kategorii atlasów podczas 29. edycji International Cartographic Conference w Tokio.

 

Bezpośrednią inspiracją do powstania atlasu była postać prof. Eugeniusza Romera – geografa (kartografa) politycznego. – W 2021 roku będziemy obchodzić 150-lecie jego urodzin oraz 100-lecie publikacji „Polskiego atlasu kongresowego”, zawierającego podsumowanie aktywności polskiego Biura Geograficznego zorganizowanego przy polskiej delegacji na kongres pokojowy w Wersalu w 1919 roku – mówi prof. Solarz, dodając: – Rok 2021 to także 105. rocznica publikacji niezwykle ważnego w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości „Geograficzno-statystycznego atlasu Polski”, zredagowanego i opracowanego przez prof. Romera w 1916 roku. Jednym z celów projektu jest zatem także uczczenie patriotycznej i naukowej aktywności prof. Romera, szczególnie przez ukazanie trwałości zaangażowania badawczo-dydaktycznego polskich geografów w sprawy ważne dla Polski.

 

Mowa o projekcie „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022” realizowanym na zlecenie Biura Programu „Niepodległa” przez zespół pod kierownictwem prof. Solarza z Pracowni Geografii Politycznej i Historycznej WGiSR UW, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Atlas Polski, scenariusze lekcji i konkurs na najlepszą wycieczkę geograficzno-polityczną

Głównym celem projektu jest ukazanie Polski za pomocą narzędzi właściwych geografii jako nowoczesnego i ważnego państwa z bogatą przeszłością i ambicjami międzynarodowymi – prof. Marcin W. Solarz

 

W jego ramach zaplanowano m.in.:

  • opublikowanie nowego, zaktualizowanego, istotnie poszerzonego (do co najmniej 364 stron) wydania „Geograficzno-politycznego atlasu Polski” (jesień 2022);
  • opracowanie kilkuset map, wykresów, diagramów, schematów, z których znaczna część zostanie opublikowana w nowym wydaniu Atlasu, a także na Facebook’owym profilu i stronie internetowej projektu, przygotowywanej do uruchomienia przed końcem 2020 roku;
  • przygotowanie scenariuszy lekcji geograficzno-politycznych, a także przeprowadzenie lekcji pokazowych z wykorzystaniem map w liceach i szkoleń z zakresu geografii politycznej dla nauczycieli geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie ze wszystkich województw, studentów bloków pedagogicznych i słuchaczy szkół doktorskich;
  • organizację ogólnopolskiego konkursu na najlepszą wycieczkę geograficzno-polityczną (2022).

– Efekty realizacji projektu będą źródłem rzetelnej i aktualnej wiedzy o dawnej, współczesnej oraz przyszłej Polsce, przedstawionej w nowoczesnej, atrakcyjnej i estetycznej formie. Jest to projekt badawczy, a zarazem edukacyjny z zakresu edukacji kulturalnej. Można go uznać za pionierski w swojej dziedzinie – dodaje prof. Solarz.