Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja do organizacji konferencji naukowych, koncertów, wystaw poruszających problematykę historii wolnego państwa. Wiążą się z nimi inicjatywy służące popularyzacji wiedzy o kraju z wielu różnych perspektyw. Jednym z takich przedsięwzięć jest publikacja „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym” pod redakcją dr. hab. Marcina Wojciecha Solarza, prof. UW. Oficjalna promocja tej pracy odbyła się 8 listopada.

W publikacji przedstawiono geopolityczną i gospodarczą pozycję Polski na tle pozostałych państw Europy i świata, jak również dane dotyczące ekonomii i społeczeństwa polskiego. Informacje o Polsce ujęto na około pół tysiąca kolorowych map. Dzięki temu publikacja jest łatwa w odbiorze. Powstała z myślą o szerokim gronie czytelników, wśród których znajdują się nie tylko naukowcy, studenci czy uczniowie, ale też każda osoba zainteresowana geopolityczną sytuacją Polski. Album jest dwujęzyczny (polsko-angielski). – Dzięki środkom finansowym z Narodowego Centrum Nauki i UW trafił on już do blisko 100 uczonych z 23 państw – mówi dr hab. Marcin Solarz, prof. UW z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, redaktor atlasu.

 

Publikacja podzielona została na cztery części: stosunki międzynarodowe, państwo, społeczeństwo i rozwój. Atlas dostarcza wiedzy o Polsce, zmianach granic jej terytorium, ale też ewolucji systemów politycznych w kraju, jego przynależności do organizacji międzynarodowych, pozycji w regionie, kulturze, sytuacji ekonomiczno-zawodowej czy wyznaniu mieszkańców etc. Znaleźć tu można dodatkowo polsko-angielski słowniczek nazw geograficznych i polskich partii politycznych. – W 2015 roku Narodowe Centrum Nauki przyznało środki na realizację atlasu. Wprawdzie od samego początku tematycznie był on szeroko zakrojony, ale z czasem stał się „projektem totalnym”. Stąd z zaplanowanych 150 rozrósł się do około pół tysiąca map pokazujących zmiany granic, politykę zagraniczną i historyczną, dylematy i koncepcje geopolityczne, problemy bezpieczeństwa, Polskę w różnych kontekstach międzynarodowych, polską soft power, geografię wyborczą, zmiany nazewnictwa w przestrzeni publicznej, kwestie ustrojowe i społeczno-gospodarcze, procesy demograficzne, mniejszości w Polsce i Polaków za granicą – mówi dr hab. Marcin Solarz, prof. UW.

 

Wiele zawartych w publikacji wykresów, grafik i map prezentuje Polskę z perspektywy jej geopolitycznego położenia, ale również potencjału społeczno-gospodarczego na tle państw regionu.

 

Wydanie publikacji, którego premiera miała miejsce w lipcu 2018 roku, wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również 100-lecia geografii na UW. – Jego bezpośrednią inspiracją była postać profesora Eugeniusza Romera jako geografa (kartografa) politycznego. W latach, gdy rodził się ten projekt, nie było na polskim rynku atlasu zogniskowanego na wyzwaniach i problemach politycznych, a przecież polityka jest jednym z najważniejszych filarów życia społecznego – tłumaczy dr hab. Marcin Solarz, prof. UW.

 

Oficjalna promocja publikacji odbyła się 8 listopada o godz. 17.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Więcej informacji o wydarzeniu>>

 

 

Więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych na UW w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę znajduje się tutaj.