3 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wręczył akty powołania prorektorom, dziekanom oraz dyrektorom jednostek.

Podczas uroczystości w Sali Złotej prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wręczył akty powołania prorektorom: prof. Samborowi Gruczy, prorektorowi ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. Ewie Krogulec, prorektor ds. rozwoju, prof. Zygmuntowi Lalakowi, prorektorowi ds. badań oraz prof. Sławomirowi Żółtkowi, prorektorowi ds. studentów i jakości kształcenia.

 

Akty powołania odebrali również dziekani wydziałów oraz dyrektorzy jednostek:

 • dr hab., prof. ucz. Bartosz Kontny, dziekan Wydziału Archeologii,
 • dr hab., prof.ucz Robert Sucharski, dziekan Wydziału „Artes Liberales”,
 • prof. dr hab. Krzysztof Spalik, dziekan Wydziału Biologii,
 • prof. dr hab. Andrzej Kudelski, dziekan Wydziału Chemii,
 • prof. dr hab. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • prof. dr hab. Paweł Łuków, dziekan Wydziału Filozofii,
 • prof. dr hab. Dariusz Wasik, dziekan Wydziału Fizyki,
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik, dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych,
 • dr hab., prof. ucz. Ewa Falkowska, dziekan Wydziału Geologii,
 • dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, dziekan Wydziału Historii,
 • dr hab., prof. ucz. Magdalena Olpińska-Szkiełko, dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej,
 • prof. dr hab. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • dr hab., prof. ucz. Gabriela Grotkowska, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych,
 • dr hab., prof. ucz. Małgorzata Karpińska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce,
 • dr hab. Daniel Przastek, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
 • dr hab., prof. ucz. Robert Małecki, dziekan Wydziału Neofilologii,
 • prof. dr hab. Piotr Taracha, dziekan Wydziału Orientalistycznego,
 • dr hab., prof. ucz. Rafał Godoń, dziekan Wydziału Pedagogicznego,
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń, dziekan Wydziału Polonistyki,
 • prof. dr hab. Tomasz Giaro, dziekan Wydziału Prawa i Administracji,
 • dr hab., prof. ucz. Kamil Imbir, dziekan Wydziału Psychologii,
 • prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, dziekan Wydziału Socjologii,
 • dr hab. Aneta Gawkowska, dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
 • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dziekan Wydziału Zarządzania,
 • dr Danuta Romaniuk, dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej,
 • dr hab. Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego,
 • dr hab., prof. ucz Tomasz Basiuk, dyrektor Instytutu Ameryk i Europy.