W dniach 15-16 września na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się pierwsza konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wydarzenie organizowane jest przez MNiSW we współpracy z UW. Udział w konferencji możliwy jest online poprzez platformę Meeting15. 

Głównym tematem wydarzenia będą działania podejmowane przez uczelnie w początkowych miesiącach realizacji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Podczas dwóch dni spotkań, w sześciu panelach przedstawione zostaną m.in. doświadczenia i wnioski uczelni z realizacji projektów IDUB. Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach inicjatywy NKN FORUM.

 

Panele i dyskusja prowadzone będą w języku angielskim, z możliwością skorzystania z tłumaczenia symultanicznego.

 

Konferencję będzie można śledzić online za pośrednictwem platformy Meeting15. Aby wziąć w niej udział, należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny. Zarejestrowane osoby otrzymają drogą mailową potwierdzenie udziału. Istnieje możliwość wyboru transmisji w języku angielskim lub polskim. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania poprzez czat. Więcej informacji znajduje się na stronie programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

 

Program konferencji >>
„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

W październiku 2019 roku Uniwersytet Warszawski zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. W ramach programu realizowanych będzie 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) oraz 70 działań, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. O szansach, jakie stwarza „Inicjatywa doskonałości” opowiadali przedstawiciele poszczególnych POB-ów podczas cyklu spotkań, które odbywały się w czerwcu i w lipcu >>

 

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/ oraz na stronie UW pod adresem: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/