Tuż po inauguracji nowego roku akademickiego warto sięgnąć po jesienne wydanie pisma uczelni „UW”. Czytelnicy odbędą dzięki niemu podróż po świecie najnowszych archeologicznych odkryć i spojrzą na Drogę Mleczną z zupełnie innej perspektywy niż dotychczas. W numerze znalazła się też specjalna wkładka poświęcona Sojuszowi 4EU+.

Specjalny folder dołączony do jesiennego wydania pisma uczelni „UW” dotyczy uczestnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w Sojuszu 4EU+. Można tu znaleźć m.in. informację na temat otrzymania przez sieć sześciu uczelni badawczych statusu uniwersytetu europejskiego w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Czytelnicy dowiedzą się, jakie korzyści płyną z funkcjonowania Sojuszu. Poznają też przykładowe programy badawcze realizowane w jego ramach. Wkładka zawiera ponadto komentarze przedstawicieli władz sześciu członków Sojuszu 4EU+ Alliance.

 

Dużą część nowego wydania pisma uczelni „UW” zajmują teksty opisujące sukcesy uniwersyteckich archeologów. Mapa odkryć (s. 16) zawiera m.in. informacje o badaniach w Egipcie (s. 18) i Sudanie (s 20).

 

Sukcesu dotyczy też temat z okładki. Jest on poświęcony pracy astronomów z UW, którzy dzięki obserwacji południowego nieba w chilijskim Obserwatorium Las Campanas opracowali unikatową, trójwymiarową mapę Drogi Mlecznej. O publikacji zespołu projektu OGLE na łamach „Science” piszemy na str. 14.

 

W dziale „Odkurzone, uchwycone” można przeczytać kolejny tekst dr. Roberta Gawkowskiego odnoszący się do dziejów UW. Tym razem artykuł porusza historię uniwersyteckiej bazy turystycznej stworzonej niegdyś w Karpatach (s. 30). To przedsmak historycznej książki dr. Gawkowskiego pt. „Akademicki Sport XX-wiecznej Warszawy”. Publikacja poświęcona jest historii akademickich sportowców w stolicy. Główną jej część stanowią informacje o działalności warszawskiego Akademickiego Związku Sportowego (AZS).

 

Tradycyjnie już w piśmie „UW” znalazły się artykuły poświęcone uniwersyteckim wydarzeniom, projektom naukowym, odkryciom i uroczystościom, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy. Teksty na temat konkursu na projekt kolejnej inwestycji w ramach Programu Wieloletniego, propozycji na rozwiązanie problemu „humanistyki narodowej” cierpiącej z powodu faworyzowania publikacji anglojęzycznych w obecnym systemie ocen dorobku czy laureatach tegorocznej edycji Brave Camp to tylko niektóre z propozycji najnowszego numeru.

Pismo „UW” nr 4 (92) w wersji papierowej jest dostępne w Pałacu Kazimierzowskim, Auditorium Maximum i dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej. Wkrótce pojawi się także na wydziałach. Wersję elektroniczną można pobrać na stronie pisma uczelni.