Prof. Włodzimierz Borodziej z Instytutu Historycznego UW został laureatem konkursu „Książka Historyczna Roku” im. Karola Modzelewskiego. Jury wyróżniło książkę „Nasza wojna. Tom 2, Narody 1917-1923”, napisaną wspólnie z dr. hab. Maciejem Górnym z Instytutu Historii PAN.

Publikacja stanowi monografię I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski w tych wydarzeniach. W drugim tomie omówiony został kontekst upadku mocarstw oraz proces tworzenia się państw narodowych po zawierusze Wielkiej Wojny.

 

Nagroda „Książka Historyczna Roku” jest przyznawana przez dyrektorów instytutów historycznych w Polsce za publikacje naukowe z zakresu historii. Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce podczas XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbywał się w dniach 18-20 września w Lublinie.

Szczegóły publikacji: Borodziej, W., Górny, M. (2018), Nasza wojna. T. 2, Narody 1917-1923, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal.