26 września odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Innowacji Plus, wspólnego przedsięwzięcia UW i WUM, łączącego świat nauki i biznesu. Przedstawiciele obu uczelni rozmawiali o innowacjach w medycynie.

Klub Innowacji Plus to wspólny projekt Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inicjatywa jest rozwinięciem organizowanych cyklicznie na Uniwersytecie Warszawskim spotkań Klubu Innowacji UW, które stanowią okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między przedstawicielami świata nauki i biznesu.

 

Pierwsze wydarzenie z cyklu miało miejsce 26 września w Centrum Współpracy i Dialogu UW. Tematem spotkania odbywającego się pod hasłem „Federacja dla zdrowia” były innowacje w medycynie.

 

 

W spotkaniu wzięli udział rektorzy obu uczelni: prof. Marcin Pałys, rektor UW oraz prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM. – Nasze uczelnie są komplementarne wobec siebie, zwłaszcza jeśli chodzi o tematykę prowadzonych badań, ale także specjalistyczną aparaturę naukową, możliwości czy profile naszych badaczy. W związku tym razem możemy podejmować znacznie większe wyzwania – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW. – W ramach naszej współpracy mieliśmy np. okazję gościć w Inkubatorze UW studentów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem przekonany, że te spotkania przyniosły wzajemne korzyści – dodał rektor.

 

Uczestnicy wydarzenia rozmawiali m.in. o takich zagadnieniach jak: zastosowanie sztucznej inteligencji w onkologii i leczeniu chorób rzadkich czy wykorzystanie genetyki w diagnostyce nowotworowej. Podczas spotkania swoje prezentacje przedstawili naukowcy z obu uniwersytetów: prof. Jacek Jemielity, dr hab. Anna Wójcicka oraz Bartosz Borucki z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Grzegorz Basak i dr Jarosław Biliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawiciel Novartis Oncology, dr Adam Goszczyński.

 

– Jeśli przyjrzymy się dokonaniom naukowców w Polsce i na świecie bez trudu zauważymy, że medycyna odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. I dobrze, ponieważ dzięki odkryciom medycyny możemy żyć dłużej i bardziej komfortowo. Innowacje w medycynie towarzyszą nam na co dzień, choć nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy –  powiedział podczas swojego wystąpienia prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM.