Pismo „UW” na początek roku akademickiego

Drukuj

Tuż po inauguracji nowego roku akademickiego warto sięgnąć po jesienne wydanie pisma uczelni „UW”. Czytelnicy odbędą dzięki niemu podróż po świecie najnowszych archeologicznych odkryć i spojrzą na Drogę Mleczną z zupełnie innej perspektywy niż dotychczas. W numerze znalazła się też specjalna wkładka poświęcona Sojuszowi 4EU+.

Specjalny folder dołączony do jesiennego wydania pisma uczelni „UW” dotyczy uczestnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w Sojuszu 4EU+. Można tu znaleźć m.in. informację na temat otrzymania przez sieć sześciu uczelni badawczych statusu uniwersytetu europejskiego w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Czytelnicy dowiedzą się, jakie korzyści płyną z funkcjonowania Sojuszu. Poznają też przykładowe programy badawcze realizowane w jego ramach. Wkładka zawiera ponadto komentarze przedstawicieli władz sześciu członków Sojuszu 4EU+ Alliance.

 

Dużą część nowego wydania pisma uczelni „UW” zajmują teksty opisujące sukcesy uniwersyteckich archeologów. Mapa odkryć (s. 16) zawiera m.in. informacje o badaniach w Egipcie (s. 18) i Sudanie (s 20).

 

Sukcesu dotyczy też temat z okładki. Jest on poświęcony pracy astronomów z UW, którzy dzięki obserwacji południowego nieba w chilijskim Obserwatorium Las Campanas opracowali unikatową, trójwymiarową mapę Drogi Mlecznej. O publikacji zespołu projektu OGLE na łamach „Science” piszemy na str. 14.

 

W dziale „Odkurzone, uchwycone” można przeczytać kolejny tekst dr. Roberta Gawkowskiego odnoszący się do dziejów UW. Tym razem artykuł porusza historię uniwersyteckiej bazy turystycznej stworzonej niegdyś w Karpatach (s. 30). To przedsmak historycznej książki dr. Gawkowskiego pt. „Akademicki Sport XX-wiecznej Warszawy”. Publikacja poświęcona jest historii akademickich sportowców w stolicy. Główną jej część stanowią informacje o działalności warszawskiego Akademickiego Związku Sportowego (AZS).

 

Tradycyjnie już w piśmie „UW” znalazły się artykuły poświęcone uniwersyteckim wydarzeniom, projektom naukowym, odkryciom i uroczystościom, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy. Teksty na temat konkursu na projekt kolejnej inwestycji w ramach Programu Wieloletniego, propozycji na rozwiązanie problemu „humanistyki narodowej” cierpiącej z powodu faworyzowania publikacji anglojęzycznych w obecnym systemie ocen dorobku czy laureatach tegorocznej edycji Brave Camp to tylko niektóre z propozycji najnowszego numeru.

Pismo „UW” nr 4 (92) w wersji papierowej jest dostępne w Pałacu Kazimierzowskim, Auditorium Maximum i dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej. Wkrótce pojawi się także na wydziałach. Wersję elektroniczną można pobrać na stronie pisma uczelni.