Kuwejcko-Polska Misja Archeologiczna trwa od 2006 roku. Kończący się właśnie sezon wykopaliskowy na stanowisku Bahra 1 wiąże się z kolejnymi sukcesami naukowców z UW. Archeolodzy pracujący pod kierownictwem prof. Piotra Bielińskiego dokonali odkrycia kompleksu architektonicznego będącego prawdopodobnie miejscem kultu sprzed ponad ośmiu tysięcy lat.

Badana przez naukowców Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW osada Bahra 1 została założona pod koniec 6 tysiąclecia p.n.e. Uznaje się ją za jedno z miejsc narodzin idei cywilizacji miejskiej. Potwierdzają to efekty tegorocznej kampanii wykopaliskowej przeprowadzonej w ramach Kuwejcko-Polskiej Misji Archeologicznej.

 

Bahra 1 to stanowisko archeologiczne leżące na pustyni Al-Subiyah, na północy Kuwejtu. Jest największym na Półwyspie Arabskim spośród tych związanych z tzw. kulturą Ubaid. Ta zaś charakteryzowała się opracowaniem nowej organizacji społecznej, która u progu 4 tysiąclecia p.n.e. doprowadziła do powstania pierwszych miast.

 

Podczas wykopalisk na Bahrze 1 odsłonięto pozostałości zabudowań rozciągających się na obszarze ponad 180 metrów długości. Odkryto też ponad 16 tysięcy fragmentów ceramiki, w większości importowanej z Mezopotamii.

 

Podczas kończącej się właśnie kampanii wykopaliskowej na tym stanowisku archeolodzy z UW badają kompleks architektoniczny, który swoją budową odróżnia się od obiektów zbadanych tu wcześniej. Wiele wskazuje na to, że może chodzić o budynek pełniący funkcję kultową, łączący lokalną tradycję z koncepcjami zapożyczonymi z kultury Ubaid. Byłaby to najstarsza budowla o charakterze kultowym nie tylko w Kuwejcie, ale na terenie całej Zatoki Perskiej.

 

Ponadto, w centrum osady odkryto fragmenty placu przynajmniej z trzech stron otoczonego zwartą zabudową. – Rozmiary i regularność granic tego placu każą myśleć o jakiejś formie planowania przestrzennego, co – biorąc pod uwagę okres, z którego pochodzi osada – jest czymś zaskakującym – komentuje prof. Piotr Bieliński z CAŚ UW. – Podobnych przykładów zagospodarowania przestrzeni nie znamy nawet z osad ubaidzkich z terenów Mezopotamii – dodaje archeolog.

 

Dokonane na stanowisku Bahra 1 odkrycia potwierdzają tezę wielu naukowców o okresie kultury Ubaid jako źródle powstania cywilizacji miejskiej.