Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zajął 1. miejsce w rankingu wydziałów ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita”. Wydział Zarządzania UW uplasował się na 6. pozycji.

W 3. edycji rankingu „Rzeczpospolitej” zestawionych zostało 28 wydziałów, które prowadzą trójstopniowe studia ekonomiczne. Wydział Nauk Ekonomicznych UW został uznany za najlepszą jednostkę w kraju. 2. miejsce zajął Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, a 3. Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB. W rankingu na 6. pozycji  sklasyfikowano Wydział Zarządzania UW.

 

Autorzy zestawienia wzięli pod uwagę dane dotyczące kariery absolwentów (40%), jakości nauczania (25%), potencjału naukowego (20%) i umiędzynarodowienia (15%). WNE należy do czołówki w kategorii „jakość nauczania”. Gazeta zebrała dane z m.in. Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on oraz ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA.

 

Dyplom dla najlepszego w Polsce wydziału odebrała dr hab. Katarzyna Kopczewska, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

 

Więcej informacji