12 młodych badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego zostało laureatami VII edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”. Wyróżnieni studenci z UW prowadzą własne badania i mogą pochwalić się znacznym dorobkiem naukowym. Łącznie otrzymali ponad 2,2 mln zł na prowadzenie przedsięwzięć. Uroczystość wręczenia grantów odbyła się 7 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Diamentowy Grant to program dla wybitnych studentów, który pozwala im na skrócenie ścieżki kariery naukowej, czyli na podjęcie studiów doktoranckich bez posiadania tytułu zawodowego magistra. Do ministerstwa wpłynęło 214 wniosków z całej Polski, z czego 80 zostało wybranych do finansowania. 12 Diamentowych Grantów zdobyli studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymali łącznie ponad 2,2 miliona złotych na realizację swoich przedsięwzięć.

 

Najwyższe z możliwych stypendiów – 220 tys. zł – otrzymało 2 studentów UW, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ścisłych i medycznych:

 • Dawid Grzegorz Mehlich z Centrum Nowych Technologii – „Rola kinazy MLK4 w regulacji oporności potrójnie ujemnego raka piersi na chemioterapię”,
 • Aleksander Jacek Rodek z Wydziału Fizyki – „Badania właściwości dichalkogenków metali przejściowych metodami pompa-sonda z rozdzielczością spektralną”.

Wśród przedstawicieli UW z kierunków przyrodniczych i ścisłych Diamentowe Granty otrzymali:

 • Marcjanna Jędrych z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych i Kolegium MISMaP – „Ocena przydatności teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych głębokiego uczenia do identyfikacji wybranych zielnych gatunków ekspansywnych”,
 • Maciej Paweł Kolanowski z Wydziału Fizyki – „Semiklasyczny opis kwantowej teorii pola w pobliżu horyzontu ze szczególnym uwzględnieniem stałej kosmologicznej”.

Wśród przedstawicieli UW z kierunków humanistycznych i społecznych finansowanie otrzymali:

 • Agnieszka Maria Więckiewicz z Wydziału Polonistyki – „Między autoanalizą a autobiografią. Codzienne praktyki piśmienne pierwszych uczniów Freuda oraz ich wpływ na kształtowanie się teorii psychoanalitycznej”,
 • Tadeusz Aleksander Rubik z Wydziału „Artes Liberales” – „Ingerencja jezuickiej komisji cenzorów w przekład Biblii Jakuba Wujka: podział prac i aspekt konfesyjny zmian”,
 • Krzysztof Andrzej Sękowski z Wydziału Filozofii i Socjologii – „Uniwersalność czy specyficzność epistemologii potocznych? Konsekwencje metodologiczne dla kognitywistyki i filozofii analitycznej”,
 • Bartłomiej Maciej Ślemp z Wydziału Prawa i Administracji – „Finansowanie jednostek samorządu lokalnego w świetle orzecznictwa sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich”,
 • Aleksandra Monika Tychmańska z Wydziału Prawa i Administracji – „Analiza mechanizmów prawnomiędzynarodowych w kontekście swobody państw w zakresie kształtowania polityk fiskalnych”,
 • Jakub Dorosz-Kruczyński z Wydziału Prawa i Administracji – „Status administracyjnoprawny cudzoziemca – studium prawnoporównawcze ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uchodźców”,
 • Mateusz Łukasz Winczura z Wydziału Prawa i Administracji – „Sposoby ustalania tożsamości nieznanego pozwanego w postępowaniu cywilnym polskim i amerykańskim”,
 • Cezary Henryk Węgliński z Wydziału Prawa i Administracji – „W poszukiwaniu społecznych podstaw prawa. Instytucjonalna teoria państwa i prawa Maurice’a Hauriou.

Ministerstwo przeznaczyło w sumie 16 mln zł na granty dla młodych badaczy. Lista laureatów VII edycji programu.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 7 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.