Co wiadomo na temat biologii wirusa SARS-CoV-2? Jakie są metody testowania jego obecności? Czy istnieją sposoby ograniczenia rozwoju epidemii? Odpowiedzi na te pytania udzielił Zespół ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, którego członkiem jest dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

„Odczuwaliśmy potrzebę uporządkowania wiadomości dotyczących COVID-19, które nagromadziły się w ciągu kilku miesięcy od pojawienia się tej nowej jednostki chorobowej w grudniu 2019 r. Publikacji naukowych na ten temat są już tysiące, a dokładnie do 7 września br. opublikowano ich 55 932. W samym lipcu br. przybyło 12 972 publikacji, czyli każdego dnia tego miesiąca publikowano 418 nowych prac naukowych poświęconych COVID-19 lub SARS-CoV-2. Do tego trzeba dodać dziesiątki tysięcy doniesień prasowych czy miliony wzmianek w mediach społecznościowych. Bombardowane takim nadmiarem informacji, często ze sobą sprzecznych, społeczeństwo zaczynało być coraz to bardziej zdezorientowane i tym samym podatne na irracjonalne, fałszywe tezy o epidemii COVID-19. Zaczęły się w nim pojawiać postawy irracjonalne. Jest to wielkim utrudnieniem w walce z epidemią COVID-19, którą to walkę, aby była ona pomyślna, należy prowadzić w sposób racjonalny” – napisali autorzy opracowania pt. „Zrozumieć COVID-19”.

 

Zespół doradczy ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk opisał w nim przebieg epidemii w Polsce w jej pierwszym okresie, od marca do września 2020 roku.

 

Można się z niego dowiedzieć m.in.:

  • co do tej pory wiadomo na temat biologii wirusa SARS-CoV-2 oraz fizjologii choroby COVID-19;
  • na czym polegają metody testowania obecności wirusa u zarażonych oraz metody leczenia;
  • jakie są sposoby ograniczenia rozwoju epidemii;
  • jakie ekonomiczne, psychologiczne i społeczne skutki niesie za sobą epidemia;
  • jak wyglądają różne możliwe scenariusze rozwoju sytuacji epidemicznej w najbliższych miesiącach.

Opracowanie „Zrozumieć COVID-19” >>

Opracowanie "Zrozumieć COVID-19". Zespół ds. COVID-19 przy Prezesie PAN.

Zespół ds. COVID-19 przy Prezesie PAN składa się ze specjalistów z zakresu biochemii, geografii, medycyny, fizyki, wirusologii i socjologii. Jego członkiem jest dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Zajmuje się ona geografią zdrowia i geografią fizyczną. Jej aktywność jest od kilku ostatnich miesięcy skoncentrowana głównie na analizie sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie. W marcu 2020 roku została członkiem zespołu ds. COVID-19 przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konsultantem naukowym krajowych przedstawicieli do spraw działań poświęconych COVID-19 przy Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych (ERC). Od października 2019 roku gości też w grupie badawczej Espace-DEV, której obszarem badań jest modelowanie nisz socjoekologicznych. Laboratorium to jest afiliowane przy IRD – Institut de Recherche pour le Développement w Montpellier (Francja).