Rekonstrukcja świata wyobrażeń religijnych starożytnej Palestyny, nowe spojrzenie na zjawisko tolerancji w relacjach dyplomatycznych w XVII i XVIII w. oraz psychologiczne aspekty mowy nienawiści to tematy trzech projektów z UW wyróżnionych przez Narodowe Centrum Nauki i niemiecką agencję Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Dofinansowanie w konkursie Beethoven Classic 4 dla projektów polsko-niemieckich otrzymali: prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò i dr hab. Maciej Ptaszyński z Wydziału Historii UW oraz dr Aleksandra Świderska z Wydziału Psychologii UW.

Beethoven Classic to międzynarodowy konkurs przeznaczony dla polsko-niemieckich projektów badawczych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i niemiecką agencję Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Mogą wziąć w nim udział polskie zespoły badawcze, które wspólnie z zespołem niemieckim zgłoszą wniosek o dofinansowanie projektu.

 

W czwartej edycji konkursu sfinansowanych zostanie 15 projektów na łączną kwotę ponad 10,2 mln zł. Trzy z nich poprowadzą badacze z Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò i dr hab. Maciej Ptaszyński z Wydziału Historii oraz dr Aleksandra Świderska z Wydziału Psychologii.

 

Projekt prof. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò, zatytułowany „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej i wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych”, będzie realizowany we współpracy z prof. Kathariną Pyschny z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Badacze zamierzają zrekonstruować świat wyobrażeń religijnych oraz praktyk kultowych starożytnej Palestyny w okresie od V do III w. p.n.e. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł.

 

Dr hab. Maciej Ptaszyński, we współpracy z prof. Alexandrem Schunką z Freie Universität Berlin, Friedrich-Meinecke-Institut, będzie realizował projekt „Tłumaczenie tolerancji: koncepcje, teksty i pośrednicy między Polską a protestanckimi Niemcami (1645–1795)”. Dotyczy on zjawiska tolerancji w szeroko pojętych relacjach dyplomatycznych, które łączyły polsko-litewską Rzeczpospolitą z Brandenburgią-Prusami w XVII–XVIII w. Dr hab. Ptaszyński na realizację badań otrzymał prawie 489 tys. zł.

 

Celem projektu dr Aleksandry Świderskiej pt. „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do zrozumienia dynamiki emocjonalnej” jest zbadanie podstawowych właściwości mowy nienawiści oraz jej wpływu na słuchaczy. Będzie on realizowany we współpracy z prof. Tanją Schultz z University of Bremen, Cognitive Systems Lab. Zespół badawczy m.in. stworzy bazę danych audio i opracuje cechy akustyczne, językowe i paralingwistyczne, które pozwolą na w pełni automatyczną identyfikację mowy nienawiści. Projekt dofinansowano grantem w wysokości 437 tys. zł.

 

Pełna lista nagrodzonych w konkursie Beethoven Classic 4 znajduje się na stronie NCN >>

 

Była to ostatnia edycja konkursu Beethoven. Od tego roku program we wszystkich dyscyplinach nauki został zastąpiony programem Weave.