Dziewięcioro badaczy związanych z Uniwersytetem Warszawskim zostało laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Nagrodami Prezesa Rady Ministrów uhonorowano w tym roku 42 naukowców i jeden 13-osobowy zespół badawczy. Wyróżnienia otrzymało dziewięcioro uczonych związanych z UW.

 

Za osiągnięcia w działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej, nagrodę otrzymał:

  • prof. Bogumił Jeziorski z Wydziału Chemii. Badacz został doceniony za osiągnięcia dotyczące teorii oddziaływań międzycząsteczkowych, teorii korelacji elektronowej, fizyki chemicznej molekuł egzotycznych oraz relatywistycznej teorii atomów i molekuł.

W kategorii „wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego” nagrody premiera przyznano:

  • dr. hab. Arturowi Obłuskiemu z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego za rozprawę „The Monasteries and Monks of Nubia”. Archeologa z UW wyróżniono „za wybitne dzieło: owoc kompetencji w zakresie badań terenowych i naukowych oraz w zakresie dokonań menedżerskich, umacniające światową pozycję polskiej archeologii śródziemnomorskiej”;
  • dr. hab. Michałowi Tomzie z Wydziału Fizyki za rozprawę „Oddziaływania i zderzenia pomiędzy ultrazimnymi atomami, jonami i cząsteczkami”. Nagroda przyznana została „za nowatorskie w skali światowej i znaczące badania dotyczące oddziaływania i zderzenia między ultrazimnymi atomami, jonami i cząsteczkami, wraz z ich potencjalnymi zastosowaniami i implikacjami dla współczesnych prac eksperymentalnych. Za przedstawienie połączonych wyników eksperymentalnych i teoretycznych”.

Nagrody premiera zostały przyznane też siedmiorgu doktorom, którzy obronili swoje prace doktorskie na UW. W gronie laureatów są:

  • dr Agnieszka Monika Cieślak (nauki o sztuce – muzykologia) za pracę „Działalność muzyczna Bronisława Mirskiego w amerykańskich kinoteatrach (1914–1927)”;
  • dr Iga Krystyna Małobęcka-Szwast z Wydziału Prawa i Administracji (nauki prawne) za pracę „Role of big data in assessing abuse of a dominant position by data-driven online platforms under EU competition law”;
  • dr Anna Piątek z Wydziału Orientalistycznego (literaturoznawstwo) za pracę „Obraz Judasza i jego relacji z Jezusem we współczesnej literaturze hebrajskiej”;
  • dr Michał Henryk Siermiński (filozofia) za pracę „Ewolucja ideowa polskiej inteligencji opozycyjnej w latach 1968–1981”;
  • dr Marcin Jan Równicki (nauki biologiczne) za pracę Poszukiwanie nowych celów oraz nośników dla antysensownych oligonukleotydów o działaniu antybakteryjnym”;
  • dr Olga Wysłowska z Wydziału Pedagogicznego (pedagogika) za pracę Quality of Early Childhood Education and Care – determinants and implica-tions.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera.