1 października kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęło 338 nowych doktorantek i doktorantów. Tym samym zakończyła się trzecia rekrutacja do szkół doktorskich, a ogólna liczba doktorantów i doktorantek kształcących się w nowej formie na naszej uczelni jest bliska 1000.

W tegorocznej rekrutacji do wszystkich szkół doktorskich UW zgłosiło się łącznie 804 kandydatów, z których 20% to osoby z zagranicy. Największą popularnością wśród kandydatów (podobnie jak w latach ubiegłych) cieszyła się Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska (4,5 osoby na miejsce). Drugie miejsce pod względem popularności zajęła dyscyplina nauki o kulturze i sztuce z wynikiem 4,25 kandydata na miejsce. Pierwszą trójkę zamykają ex aequo nauki o sztuce oraz nauki prawne (ok. 3,6 os./miejsce).

 

Największą popularnością wśród kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych cieszyła się Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki, gdzie o miejsce ubiegało się niemal dwa razy więcej kandydatów niż przewiduje to limit.

 

Przyjęci

W wyniku rekrutacji na miejsca w limitach określonych uchwałą Senatu UW zostało przyjętych 317 osób, w tym 139 kobiet. Największy odsetek kobiet wśród osób przyjętych odnotowano w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (59,4%), szczególnie w dyscyplinach: nauki o kulturze i religii (75%) i językoznawstwo (74%). Biorąc pod uwagę dyscypliny, najwyższy odsetek kobiet jest w naukach socjologicznych (78%) i pedagogice (80%). Najwyższy odsetek mężczyzn zanotowała Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (70%).

 

Do szkół doktorskich  przyjętych zostało 52 obcokrajowców z 26 krajów. Największa grupa to obywatele Indii (9 osób), Ukrainy (5 osób) i Chin (4 osoby). Najwięcej obcokrajowców zostało przyjętych do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (20,6%) i Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (19%).

 

Zespoły kwalifikacyjne

W proces rekrutacji do szkół doktorskich zaangażowanych było ponad 200 osób, w tym 193 członków Zespołów Kwalifikacyjnych. Kandydatów na członków ZK mogli zgłaszać m.in. dziekani oraz rady naukowe dyscyplin. W prace każdego z 25 Zespołów Kwalifikacyjnych zaangażowani byli także obserwatorzy z ramienia samorządu doktorantów. Gros pracy zespołów odbyło się w lipcu i na początku sierpnia, kiedy to przeprowadzane były rozmowy kwalifikacyjne.

 

Rekrutacje pozalimitowe

Poza rekrutacją podstawową w każdej szkole doktorskiej odbyły się rekrutacje pozalimitowe, związane z realizacją projektów badawczych. Jednym z nich jest program „Doktorat wdrożeniowy”. W tym roku realizację doktoratów wdrożeniowych na UW rozpocznie 13 osób. 7 z nich to doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Innym grantem realizowanym w szkołach doktorskich jest Preludium Bis.  W tym roku 8 doktorantek i doktorantów będzie przygotowywać swoje doktoraty na podstawie tego grantu.

 

Pod pewnymi warunkami możliwe jest też przyjęcie doktorantów zrekrutowanych do projektów badawczych w trakcie trwania roku akademickiego. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie internetowej szkół doktorskich.

 

Rekrutacja 2022

Kolejna rekrutacja zaplanowana jest na wiosnę 2022 roku. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie szkół doktorskich. Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 zostanie opublikowany pod koniec roku kalendarzowego. Zainteresowane osoby mogą już jednak rozpocząć przygotowania do rekrutacji poprzez nawiązanie kontaktu z przyszłym promotorem. Służyć temu może baza promotorów, dostępna pod adresem: https://promotorzy.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/.