W ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW doktoranci będą mogli uczestniczyć w kolejnych zajęciach ogólnouniwersyteckich, tym razem prowadzonych w całości online. Część zajęć powstała w odpowiedzi na nietypową sytuację, w jakiej przez koronawirusa znalazła się nauka i szkolnictwo wyższe, a także wykładowcy, doktoranci i studenci. Na doktorantów czekają też 2 szkoły letnie.

Spośród zajęć ogólnouniwersyteckich do wyboru są zajęcia poświęcone zdalnemu nauczaniu, popularyzacji badań, pisaniu tekstów naukowych, a także warsztaty umiejętności miękkich. Rejestracja na OGUNy rozpocznie się 16 maja o godz. 21.00. Zajęcia będą odbywały się w czerwcu, niektóre również w lipcu, w wymiarze od 10 do 30 godzin. Uczestnicy spotkają się z prowadzącymi przez platformę Kampus, Google Meet lub inne narzędzia umożliwiające zdalną pracę i edukację.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów w ramach ZIP – lato 2020
 • Academic Writing in English
 • Zdalne nauczanie uniwersyteckie
 • Radzenie sobie z emocjami i stresem
 • Pisz lepiej, pisz bez bólu: tworzenie tekstów akademickich od researchu do redakcji
 • Trening uważności
 • Równoważni UW – warsztaty rozwijające postawy równościowe doktorantów i doktorantek
 • Wstęp do komunikacji międzykulturowej na uniwersytecie – jak przygotować się do pracy z wielokulturową grupą?
 • Stosowanie sygnaturowych zalet charakteru w pracy dydaktycznej
 • MENTIMETER online i na żywo. Prosta aplikacja do interakcji ze studentami podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów
 • ABC popularyzacji nauki

 

Szczegółowy opis zajęć (pdf)

Szkoły letnie

W ramach ZIP organizowane są też 2 stacjonarne szkoły letnie:

 

 • The Psycholinguistics of Multilingualism
 • Cyfrowe metody analizy tekstu w badaniach humanistycznych i społecznych

 

Pierwszą z nich organizuje Wydział Neofilologii UW. Szkoła jest skierowana do doktorantów zainteresowanych tematyką badań nad znajomością języków oraz wielojęzycznością. „The Psycholinguistics of Multilingualism” pomoże pogłębić znajomość metodologii badań nad osobami uczącymi się i posługującymi co najmniej dwoma językami. Zajęcia będą odbywały się w dniach 20-30 lipca na Wydziale Neofilologii. Rekrutacja trwa do 7 czerwca.

 

Regulamin szkoły, formularz zapisów, plan zajęć i szczegółowe informacje o szkole >>

 

Druga szkoła będzie miała charakter interdyscyplinarny i zaplanowana została na 14-25 września. Szkołę organizuje Instytut Socjologii UW we współpracy z Instytutem Języka Polskiego UW oraz CLARIN-PL. Zajęcia będą odbywały się w Instytucie Socjologii. Celem szkoły „Cyfrowe metody analizy tekstu w badaniach humanistycznych i społecznych” jest wyposażenie uczestników w nowe umiejętności analizy tekstów: od artykułów prasowych, przez wywiady, po zapisy komunikacji cyfrowej. Rekrutacja trwa do 6 czerwca.

 

Regulamin szkoły, formularz zapisów, plan zajęć i szczegółowe informacje o szkole >>

Uwaga! Ze względu na niepewny przebieg sytuacji epidemicznej, terminy szkół letnich mogą ulec zmianie.