Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich w Biurze Spraw Pracowniczych organizuje szkolenie online dla koordynatorów ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym. Osoby, które zostały zgłoszone przez jednostki uczelni do BSP jako koordynatorzy, będą mogły wziąć udział w szkoleniu 20 lub 21 maja.

Podczas szkolenia pracownicy UW opowiedzą o zasadach przeprowadzania zdalnych egzaminów i zaliczeń na UW oraz o wykorzystywaniu narzędzi G Suite w realizacji zaliczeń na odległość. Zaprezentują też możliwości platformy Kampus w zakresie prowadzenia egzaminów pisemnych.

 

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem, może zostać przeprowadzone jeszcze jedno spotkanie, które jest planowane na 27 maja.

 

Szkolenie trwa 4 godziny. Program spotkań jest dostępny na platformie Kampus w zakładce „Szkolenia dydaktyczne” w dziele „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”. Bezpośredni link do zakładki >>