Rozpoczęła się rekrutacja do czterech szkół doktorskich funkcjonujących na UW. Pierwszy etap potrwa do 28 czerwca i polega na rejestracji kandydatów w systemie IRK oraz elektronicznym złożeniu wymaganej dokumentacji.

Każdy doktorant przyjęty do szkoły doktorskiej UW realizuje indywidualny plan badawczy. Badania naukowe prowadzi w jednostce, w której zatrudniony jest jego promotor. W ramach programu szkoły bierze udział w puli zajęć ogólnouniwersyteckich oraz zajęciach zorganizowanych przez szkołę, m.in. warsztatach metodycznych i zajęciach specjalizacyjnych oferowanych przez poszczególne dyscypliny. Postępy doktorantów oraz opieka promotorska podlegają ocenie śródokresowej. Wszystkie szkoły doktorskie UW umożliwiają realizację pełnej ścieżki kształcenia w języku angielskim.

Szkoły doktorskie na UW

 

Strona internetowa szkół doktorskich: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/.

Wszyscy doktoranci w szkołach doktorskich otrzymują stypendium. Obecnie wynosi ono 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach (po ocenie śródokresowej). Od tych kwot są odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenia, o które pomniejsza się stypendium (ok. 11%).

 

Proces aplikowania do szkoły

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW dobrze rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie chętny podjąć się opieki naukowej nad doktorantem i jego badaniami. Wybór opiekuna ułatwia specjalna baza pracowników naukowych UW, którzy zgłosili gotowość prowadzenia doktorantów ku uzyskaniu stopnia naukowego: https://promotorzy.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/.

 

Zapisy kandydatów trwają do 28 czerwca przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie rekrutacji. Aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej szkół doktorskich oraz w systemie IRK.

 

Informacje o rekrutacji do poszczególnych szkół doktorskich są umieszczone na ich stronach internetowych. Na stronie głównej szkół zostały też umieszczone odpowiedzi na często zadawane przez kandydatów pytania.