„Nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim” pod redakcją naukową prof. Marka Wąsowicza to najnowszy tom jubileuszowej serii publikacji o Uniwersytecie Warszawskim „Monumenta Universitatis Varsoviensis”. Przedstawiciele nauk społecznych piszą w nim o dziejach psychologii, socjologii, politologii, prawa, ekonomii, dziennikarstwa, polityki społecznej czy europeistyki na UW. Książka ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały publikacji są poświęcone między innymi licznym subdyscyplinom socjologii, uprawianym od lat na UW, najpierw upolitycznionej, a potem autonomizującej się ekonomii, długoletniej historii prawa, wybitnym psychologom z UW oraz narodzinom warszawskiej europeistyki, dziennikarstwa i polityki społecznej. Teksty tomu zostały napisane przez przedstawicieli tych nauk: prof. Jerzego Wilkina, prof. Konstantego Adama Wojtaszczyka, prof. Marię Lewicką, prof. Antoniego Sułka, prof. Jacka Raciborskiego i innych.

 

Wypada  wreszcie  przypomnieć, że ponad połowę studentów naszej uczelni stanowią słuchacze kierunków społecznych (prawo, nauki polityczne, zarządzanie). Oznacza to, że na tych właśnie naukach spoczywa także odpowiedzialność za jakość kształcenia znacznej liczby studentów oraz (…) za włączanie ich w badania naukowe. Ta odpowiedzialność nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do studiów doktoranckich, od poziomu których w przyszłości zależeć będzie w znacznym stopniu renoma Uniwersytetu.

 

Ze wstępu prof. Marka Wąsowicza

Szczegóły publikacji

Marek Wąsowicz (red.), 2020, Nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim, seria: Monumenta Universitatis Varsoviensis, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, https://www.wuw.pl/product-pol-12389-Nauki-spoleczne-na-Uniwersytecie-Warszawskim.html

 

 

Spis treści >>