Uniwersytet Warszawski Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Kształcenia Doktorantów – Szkół Doktorskich

Zespół powołany na okres od 7 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Członkowie:

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Anna Domaradzka-Widła – Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca,
Paweł Gora – doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
dr hab. Aneta Pieniądz – Wydział Historyczny,
dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW – Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 23 rektora UW z 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Kształcenia Doktorantów – Szkół Doktorskich (pdf)

Kontakt

Paulina Bełdyga
Sekretariat Rektora
tel. 22 55 20 999

paulina.beldyga(at)adm.uw.edu.pl

 

Pozostałe komisje i zespoły