W latach 60. XX wieku ekspedycja archeologiczna kierowana przez prof. Kazimierza Michałowskiego z UW rozpoczęła prace wykopaliskowe na terenie starożytnego ośrodka miejskiego Faras w Sudanie. Odkryto m.in katedrę z dobrze zachowanymi malowidłami ściennymi. Muzeum Narodowe w Warszawie, we współpracy m.in. z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, przygotowało cykl wydarzeń naukowych i popularyzatorskich z okazji jubileuszu 60-lecia odkrycia.

Odkrycia w Faras dokonano podczas akcji badania i ratowania zabytków Dolnej Nubii, zagrożonych zalaniem przez budowę tamy na Nilu. Badania wykopaliskowe i konserwatorskie były prowadzone w latach 1961-1964 pod kierownictwem prof. Kazimierza Michałowskiego. Odkryto katedrę z dobrze zachowanymi malowidłami ściennymi, wykonanymi techniką tempery na suchym tynku. Zabytki te są największym znalezionym zespołem chrześcijańskiego malarstwa nubijskiego i prezentują jego rozwój od VIII do XIII wieku.

 

Dzięki wysiłkom polskich archeologów i konserwatorów malowidła z Faras trafiły do muzeów narodowych w Chartumie i Warszawie, gdzie powstała unikatowa na skalę światową ekspozycja Galerii Faras. Badania w Faras dały też podwaliny pod nową gałąź archeologii – nubiologię. Do dziś badacze z polskich ośrodków naukowych, w tym z Uniwersytetu Warszawskiego są wśród czołowych przedstawicieli tej dyscypliny. Wielu z nich weźmie udział w wydarzeniach popularyzatorskich oraz naukowych, które będą częścią obchodów jubileuszowych. W programie jubileuszu przewidziano m.in. wydanie książki prezentującej niepublikowane dotąd zdjęcia i inne materiały archiwalne z wykopalisk. Zaplanowano spotkania i panele dyskusyjne z udziałem publiczności, warsztaty i oprowadzania, „Klub archeologa” oraz inne wydarzenia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.

 

Jubileusz 60-lecia potrwa do jesieni 2022 roku. 2 lutego na profilu MNW na Facebooku zainaugurowano obchody jubileuszu.

 

Więcej informacji o wydarzeniu >>