Kapituła Nagrody im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego przyznała tegoroczne wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Jednym z laureatów jest bp. dr hab. Michał Janocha, prof. UW z Wydziału „Artes Liberales”.

„Bada i porównuje twórczość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, wspólne źródła i odrębne drogi rozwoju. Ikona nie jest dla niego, jak dla wielu historyków, jedynie pięknym obrazem, artefaktem, czuje i rozumie jej religijny sens, teologiczne przesłanie, głębię duchowości” – napisali członkowie Kapituły Nagrody im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego w uzasadnieniu przyznania tegorocznego wyróżnienia bp. dr. hab. Michałowi Janosze, prof. UW.

 

Laureat jest specjalistą w zakresie historii sztuki bizantyńskiej i kultury chrześcijańskiego Wschodu, biskupem pomocniczym warszawskim. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się ikonografia, zwłaszcza sztuka cerkiewna dawnej RP i tradycja bizantyńska. Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” UW.

 

Kapituła Nagrody im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego pod kierunkiem redaktora naczelnego „Przeglądu Prawosławnego” Eugeniusza Czykwina przyznała wyróżnienia po raz 32. Wśród pozostałych tegorocznych laureatów są: prawosławny biskup Joanicjusz z Czarnogóry, proboszcz cerkiewnej parafii na Tajwanie Kirył Szkarbul i ojciec Fiodor Kriwonos z Mińska na Białorusi.