Pracownicy administracji UW mogą wziąć udział w letnich intensywnych kursach językowych w ramach programu ZIP. Dostępne są jeszcze miejsca na kurs języka rosyjskiego, dla osób które rozpoczynają naukę. Zajęcia odbędą się w czerwcu i lipcu.

W ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) w wakacje odbędą się kursy języka angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Na dwa pierwsze zostały już wyczerpane miejsca. Wciąż można zapisywać się na kurs języka rosyjskiego.

 

Kurs rozpocznie się 14 czerwca i potrwa do 17 lipca. Zajęcia będą odbywały się we wtorki i czwartki w godz. 8.30-10.45 w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Na zajęcia można zapisywać się tylko za pomocą platformy COME (www.kampus.come.uw.edu.pl). O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Aby móc się zarejestrować, należy posiadać konto CAS. W zajęciach mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na minimum pół etatu w okresie trwania kursu. Przed rejestracją na szkolenie konieczne jest uzyskanie ustnej zgody przełożonego.

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które wcześniej nie uczyły się języka rosyjskiego. Zajęcia rozpoczną się od poznania cyrylicy. Będą również koncentrować się na konwersacjach. Osoby, które skończą kurs, będą umiały m.in. wymienić spostrzeżenia związane z pracą na uniwersytecie. Kurs pozwoli uczestnikom usłyszeć melodyjność języka i przybliży sposób postrzegania świata przez Rosjan.

 

Kurs odbędzie się w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego finansowanego ze środków PO WER, ścieżka 3.5.

Szczegółowe informacje o zasadach rejestracji można znaleźć na stronie ZIP