Ogłoszono wyniki kolejnej edycji programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) „Promocja języka polskiego”. Na liście nagrodzonych projektów znajdują się trzy realizowane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

NAWA ogłosiła wyniki piątej edycji programu „Promocja języka polskiego”. Dofinansowanie o łącznej wysokości niemal 2 mln zł otrzymało szesnaście projektów, nadesłanych przez polskie uczelnie i instytuty badawcze. Będą one realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi z Brazylii, Chin, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Ukrainy i Włoch. Maksymalna kwota finansowania pojedynczego projektu wynosi 150 tys. zł.

 

W programie „Promocja języka polskiego” naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego złożyli maksymalną liczbę – trzech – wniosków. Wszystkie z nich zostały nagrodzone i otrzymały dofinansowanie. W prace nad wyróżnionymi projektami są zaangażowani naukowcy z Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz Wydziału Polonistyki UW.

 

Zgłoszone przez naukowców z UW projekty będą realizowane we współpracy z ośrodkami w Tallinie oraz Iwano-Frankiwsku, we Lwowie, w Żytomierzu, Charkowie i Doniecku (Winnicy). Realizacja pierwszych przedsięwzięć rozpocznie się w październiku i potrwa maksymalnie do końca grudnia 2024 roku.

 

Współpraca z Estonią

Pierwszy z wyróżnionych projektów pt. Re:Poola. Polsko-estońska szkoła języka polskiego i kultury polskiej został zgłoszony przez badaczki z Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW, ale w prace nad projektem są zaangażowani naukowcy z różnych uniwersyteckich jednostek.

 

– We współpracy z kolegami z Estonii zaplanowałyśmy rozmaite wykłady, warsztaty, spotkania dyskusyjne i objazdy. Udział w tym projekcie pozwoli studentom estońskim pogłębić znajomość języka polskiego oraz wiedzę o polskiej historii i kulturze, ale też zwyczajnie Polskę polubić. Studentom polskim natomiast pozwoli zrozumieć specyfikę językowo-kulturową Estonii, poznać słynną „szkołę Łotmana”, a także sprawdzić się w roli ambasadorów rodzimej kultury, tłumaczy i poszukiwaczy polsko-estońskich śladów – wyjaśnia dr Marta Małachowicz z WLS UW.

 

– Po raz pierwszy w programie „Promocja języka polskiego” partnerem polskiej uczelni  będzie uczelnia estońska. Cieszymy się, że tą uczelnią jest właśnie Uniwersytet Talliński (Tallinna Ülikool), ponieważ slawistów z naszych uniwersytetów łączy długa historia współpracy, a nawet przyjaźni – dodaje dr Joanna Piotrowska z WLS UW.

 

Zajęcia w ramach szkoły Re:Poola będą realizowane w dwóch etapach: pierwszy odbędzie się w marcu na Uniwersytecie Tallińskim, a drugi w maju na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Witamy w Polszczy

Koncepcja drugiego z nagrodzonych w konkursie NAWA projektów wskazuje na rolę dialogu międzykulturowego oraz potrzebę integracji Europy Zachodniej i Wschodniej.

 

Projekt Witamy w Polszczy. Język i kultura polska dla Ukraińców. O różnicach i podobieństwach między naszymi językami i kulturami został zgłoszony przez prof. Joannę Getkę z Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW.

 

– Założeniem projektu skierowanego do studentów czterech ukraińskich uniwersytetów – z  zachodniej, północnej, centralno-południowo-wschodniej i wschodniej części Ukrainy – jest promocja języka polskiego, powiązana z przekazaniem wiedzy na temat wybranych elementów historii i kultury Polski dla lepszej, szybszej i skuteczniejszej integracji Polaków i Ukraińców w sytuacji bezprecedensowego kontaktu przedstawicieli obu kultur wywołanego agresją rosyjską wobec Ukrainy – wyjaśnia prof. Joanna Getka i dodaje: – Promocja kultury polskiej w Ukrainie oraz utrwalenie współpracy naukowej i dydaktycznej z uniwersytetami partnerskimi prowadzić będą do przygotowania wspólnych programów dydaktycznych i naukowych z zakresu polsko-ukraińskich kontaktów kulturowych.

 

Akademicka polszczyzna

Trzeci z wyróżnionych przez NAWA projektów został przygotowany w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. Studiuj po polsku! Badaj po polsku! – język polski do celów akademickich dla studentów i młodych naukowców z ukraińskich uczelni wyższych to trzeci grant Wydziału Polonistyki realizowany we współpracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku w Ukrainie.

 

– Razem z doktorantką UW Samantą Busiło, która pracuje w Iwano-Frankiwsku na stanowisku lektora języka polskiego, zdecydowałyśmy, że tym razem celem naszego projektu będzie praktyczna nauka polszczyzny do celów akademickich. Zagadnienie to nie jest popularne wśród glottodydaktyków, a według nas bardzo potrzebne, ponieważ pozwoli uczestnikom warsztatów poczuć się pewniej w zawiłościach dyskursu akademickiego – mówi dr Beata Jędryka z Wydziału Polonistyki UW i dodaje: – Po raz trzeci ukaże się też specjalny numer „Poradnika Językowego”, który będzie finansowany ze środków NAWA.

Pełna lista projektów nagrodzonych w programie „Promocja języka polskiego” znajduje się na stronie NAWA >>