Na początku kwietnia pracownicy ukraińskich uczelni partnerskich uczestniczyli w zorganizowanych na UW warsztatach z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wydarzenie przeprowadzone zostało w ramach realizowanego przez Uniwersytet Warszawski projektu NAWA 4EU+ for Ukraine. Poprzedziła je konferencja na Uniwersytecie Gdańskim „Focus on Ukraine”.

Od 3 do 4 kwietnia przedstawiciele Biura Współpracy z Zagranicą UW wraz z reprezentantami ukraińskich uniwersytetów partnerskich: Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. V. N. Karazina, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, uczestniczyli w konferencji „Focus on Ukraine” w Gdańsku. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu NAWA 4EU+ for Ukraine realizowanego przez Uniwersytet Warszawski w programie NAWA „Solidarni z Ukrainą”. Zwieńczeniem konferencji było 2-dniowe spotkanie projektowe na Uniwersytecie Warszawskim połączone z warsztatami dla pracowników uczelni ukraińskich z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki prof. Volodymyr Bugrov, prorektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki prof. Kseniia Smyrnova, prorektor Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. V. N. Karazina prof. Borys Samorodov oraz prof. Oksana Krayevska z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego obecna była Swietłana Dachno jako przedstawicielka Biura Współpracy z Zagranicą.

 

Uczestnicy konferencji podjęli dyskusję nad dotychczasowymi działaniami na rzecz ukraińskiego środowiska akademickiego i omówili wspólną wizję odbudowy Ukrainy, strategię rekonstrukcji ośrodków akademickich oraz perspektywy ich dalszego rozwoju.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z Uniwersytetem Gdańskim już po raz drugi zorganizowali konferencję poświęconą wsparciu Ukrainy wobec wojennej agresji Federacji Rosyjskiej.

 

Szczegółowy program wydarzenia wraz z omawianymi tematami dostępny jest na stronie: https://nawa.gov.pl/focus-on-ukraine/program

W ramach działań projektowych 5 i 6 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowane zostało spotkanie projektowe i warsztaty dla pracowników uczelni ukraińskich. W obu wydarzeniach wzięło udział po pięciu przedstawicieli z każdej ukraińskiej uczelni partnerskiej, a także reprezentanci uniwersytetów zrzeszonych w Sojuszu 4EU+.

 

W trakcie spotkania projektowego omówiono działalność uczelni członkowskich 4EU+ w kontekście przyszłej współpracy z ukraińskimi uniwersytetami.

 

Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowali strategię dla naukowców, system zapewnienia jakości oraz program rozwoju kompetencji dla pracowników naukowych UW, natomiast reprezentanci Uniwersytetu w Kopenhadze omówili system rozwoju kariery naukowców na swojej uczelni.

 

W trakcie spotkań uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami z zakresu rozwoju kariery zawodowej oraz poruszyć tematy przyszłych warsztatów dla naukowców, pracowników administracyjnych i studentów.