Korzenie germańskiego pieniądza sięgają 200 lat wcześniej, niż do tej pory sądzono. Międzynarodowy zespół, którego członkami są badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, odkrył, że Germanie wytwarzali monety już w drugiej połowie III w. Naukowcy przedstawili rezultaty projekty badawczego IMAGMA w filmie dostępnym na portalu YouTube.

Międzynarodowy zespół archeologów, numizmatyków, chemików i fizyków przeprowadził badania dotyczące początków mennictwa w Europie wczesnośredniowiecznej. Projekt „IMAGMA: Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy” został zrealizowany przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (DAI).

 

Badacze ustalili, że wszelkie formy germańskiego mennictwa wykształciły się na terenie będącym współcześnie częścią zachodniej Ukrainy. Na tym obszarze od połowy III w. goccy mincerze na masową skalę odlewali krążki mennicze i wybijali własnymi stemplami złote i pozłacane oraz srebrne i posrebrzane naśladownictwa rzymskich monet.

 

Film „Szyfry z przeszłości – IMAGMA”

Rezultaty badań przedstawiono w filmie dostępnym na portalu YouTube „Szyfry z przeszłości – IMAGMA”. – Do czasów projektu IMAGMA panowało w nauce powszechne przekonanie, że początki pieniądza germańskiego datowane są na koniec V i VI wiek, czasy osiedlania się społeczności germańskich na obszarach Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Nasze ustalenia jednoznacznie udowodniły niesłuszność tego poglądu – mówi w filmie prof. Aleksander Bursche z Wydziału Archeologii UW, jeden z koordynatorów projektu. – Korzenie germańskiego pieniądza należy przesunąć co najmniej dwa wieki wstecz, do drugiej połowy III wieku i lokować na innych terytoriach, obszarach zachodniej Ukrainy – dodaje.

 

Film „Szyfry z przeszłości – IMAGMA” w polskiej wersji językowej >>

Film „Szyfry z przeszłości – IMAGMA” w angielskiej wersji językowej >>

 

Materiał powstał w ramach działania III.3.2 „Promocja badań naukowych” programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” UW. Projekt IMAGMA został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki i Deutsche Forschungsgemeinschaft (Niemiecką Wspólnotę Badawczą).