6 czerwca rozpoczęła się rekrutacja do programu „Solidarni z Ukrainą”, który będzie realizowany od 1 lipca do 30 września 2022 roku i zostanie sfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Uniwersytet Warszawski otrzymał na ten cel 350 tys. zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu 350 tys. zł na stypendia dla studentów i doktorantów z Ukrainy. To efekt pozytywnie zaopiniowanego wniosku uczelni w programie „Solidarni z Ukrainą”.

 

Jeden z jego modułów jest skierowany do osób, które są studentami w Ukrainie w roku akademickim 2021/2022, przekroczyły granicę Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i zamierzają kontynuować studia na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Wszyscy uczestnicy będą zwolnieni z opłat za kształcenie. Otrzymają także stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Wśród celów kursu znajdują się:

  • nauka języka polskiego z naciskiem na komunikację oraz słownictwo przydatne podczas studiów; 
  • nauka języka angielskiego;
  • przygotowanie do studiów na Uniwersytecie Warszawskim poprzez zaznajomienie ze strukturą, zasadami oraz możliwościami, jakie daje Uniwersytet;
  • adaptacja do nowych warunków; 
  • wyposażenie w podstawową wiedzę na temat polskiej kultury oraz komunikacji w  środowisku wielokulturowym;
  • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych oraz cyfrowych, w tym m.in. umiejętności radzenia sobie ze stresem, odporności psychicznej, zarządzania czasem i organizacji pracy własnej, pracy w zespole, technik uczenia się, obsługi systemów informatycznych istotnych w procesie kształcenia. 

Inauguracja kursu planowana jest na 1 lipca. Uczestnicy zapoznają się z programem i zasadami udziału w programie, poznają strukturę uczelni (who is who), a także dowiedzą się, jakie kierunki studiów i możliwości rozwoju naukowego oferuje UW.

 

Podczas dnia inauguracyjnego odbędzie się też oprowadzenie po kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu.

 

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i prawnej, a także ze wsparcia mentorów z Erasmus Student Network UW oraz administracji uczelnianej.

 

Rekrutacja będzie prowadzona od 6 do 19 czerwca przez stronę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

 

O przyjęciu zdecyduje złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na studia na UW oraz kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej >>