Dotychczas odkryto tylko jedną planetę krążącą wokół Proximy Centauri. Wieloletnie obserwacje wskazują, że w układzie najbliższej Słońcu gwiazdy może znajdować się drugi tego typu obiekt. Artykuł na ten temat ukazał się na łamach „Science Advances”. Wśród jego autorów znajduje się prof. Grzegorz Pojmański z Obserwatorium Astronomicznego UW.

Wieloletnie obserwacje międzynarodowego zespołu naukowców pod kierownictwem Maria Damassy z INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino (Włochy) pozwalają przypuszczać, że w układzie Proximy Centauri znajdują się dwie planety. Pierwsza (Proxima b) została odkryta w 2016 roku. Z opublikowanych na łamach „Science Advances” wyników badań wynika możliwość istnienia drugiego tego typu obiektu. Wśród autorów artykułu pt. „A low-mass planet candidate orbiting Proxima Centauri at a distance of 1.5 AU” znajduje się prof. Grzegorz Pojmański z Obserwatorium Astronomicznego UW. Ta uniwersytecka jednostka miała swój udział również w odkryciu Proximy b.

 

Obecność planety uwidacznia się poprzez niewielkie zmiany prędkości gwiazdy, wynoszące zaledwie 1,2 m/s, zmierzone za pomocą spektrografów HARPS i UVES w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) w Chile. Do weryfikacji odkrycia wykorzystane zostały obserwacje fotometryczne uzyskane w ramach projektu ASAS, prowadzonego od 1997 roku przez prof. Pojmańskiego. W danych tych widoczne są zmiany jasności Proximy związane z rotacją gwiazdy, jak i z jej aktywnością chromosferyczną. Jednak okresy tych zmian są inne od okresu orbitalnego planety wyznaczonego na podstawie obserwacji spektroskopowych.

 

Nowo odkrytej planecie nadano nazwę Proxima c. Według pozyskanych danych, jest ona blisko 6 razy masywniejsza od Ziemi i okrąża swą macierzystą gwiazdę w ciągu około 5 lat w odległości 220 mln km.  Ze względu na to, że Proxima Centauri jest gwiazdą chłodną (temperatura powierzchni 3 300 stopni C), na Proximie c panuje kosmiczny mróz – jej powierzchnia nagrzewa się do zaledwie -230 stopni C.

 

Ostateczna weryfikacja obecności drugiej planety w układzie Proximy Centauri będzie możliwa dzięki obserwacjom astrometrycznym prowadzonym przez satelitę Gaia.