Areopag Uniwersytetów to cykl debat poświęconych wyzwaniom współczesnego świata, w których biorą udział rektorzy i eksperci polskich uczelni: KUL, UW, UJ, UAM i UWM. 24 czerwca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się spotkanie „Starcie wartości? Aksjologiczne aspekty wojny”.

Główną ideą Areopagu Uniwersytetów jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej. Jest to inicjatywa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który dołączył do pozostałych czterech uczelni w 2022 roku.

 

Uniwersytet a wojna

24 czerwca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II została zainaugurowana druga edycja Areopagu Uniwersytetów zatytułowana „Uniwersytet a wojna”. Tematyka wydarzenia dotyczyła znaczenia wojny w Ukrainie dla Polski i świata oraz jej konsekwencji, m.in. społecznych, prawnych i gospodarczych.

 

Pierwsza debata nowej edycji cyklu poświęcona była tematowi „Starcie wartości? Aksjologiczne aspekty wojny”. Głos w dyskusji zabiorali przedstawiciele filozofii, teologii, nauk humanistycznych i nauk o komunikacji: dr hab. Hieronim Grala (UW), dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ, prof. dr hab. Ewa Nowak (UAM), prof. dr hab. Marek Melnyk (UWM) oraz ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski (KUL). Debatę poprowadził dr hab. Robert Szwed (KUL).

 

W wydarzeniu wzięli udział także rektorzy uczelni: ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, prof. Jacek Popiel, rektor UJ, prof. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM i prof. Jerzy Andrzej Przyborowski, rektor UWM.

 

– Debaty pierwszego cyklu Areopagu Uniwersytetów pokazały potrzebę dyskusji na tematy związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami. Chcemy kontynuować tę inicjatywę i tym razem rozmawiać o zmianach, jakie zachodzą w otaczającym nas świecie pod wpływem wojny w Ukrainie – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Zapis transmisji wydarzenia jest dostępny na profilu KUL na YouTube >>

 

 

Kolejne debaty odbędą się na: Uniwersytecie Jagiellońskim (prawne aspekty wojny), Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (społeczne aspekty wojny) oraz Uniwersytecie Warszawskim (gospodarcze aspekty wojny).

 

Tematyka debat prowadzonych podczas pierwszej edycji Areopagu Uniwersytetów koncentrowała się na kwestiach związanych z epidemią koronawirusa. Na uczelniach odbyły się debaty zatytułowane:

  • „System wartości w dobie COVID-u” (KUL, 18.10.2021),
  • „Granice etyczne w medycynie” (UJ, 8.11.2021),
  • „Relacje w dobie COVID-u” (UAM, 6.12.2021),
  • „Gospodarka, zarządzanie i finanse w dobie COVID-u” (UW, 10.01.2022).