Areopag Uniwersytetów jest inicjatywą środowiska akademickiego czterech uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 8 listopada na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się druga z cyklu czterech debat. Jej tematem są „Granice etyczne medycyny”.

Główną ideą Areopagu Uniwersytetów jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej z udziałem wszystkich zainteresowanych tematem stron. W ramach cyklu czterech spotkań „Areopag Uniwersytetów – świat w dobie COVID-u” rektorzy, eksperci z poszczególnych dziedzin nauki, studenci, a także zaproszeni goście rozmawiać będą o świecie w dobie pandemii. Pierwsza debata obyła się 18 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jej tematem był „System wartości w dobie COVID-u”. Druga o „Granicach etycznych medycyny” organizowana jest przez Uniwersytet Jagielloński.

 

Debata „Granice etyczne medycyny”

Debata „Granice etyczne medycyny” odbędzie się 8 listopada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkanie dotyczyć będzie zagadnień z dziedziny medycyny, zdrowia publicznego i nauki o zdrowiu.

 

Podczas debaty głos zabiorą eksperci: prof. Dominika Dudek (UJ), prof. Zbigniew Izdebski (UW), dr Wojciech Lewandowski (KUL), dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM. W spotkaniu udział wezmą również rektorzy zaangażowanych w projekt uczelni: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, prof. Jacek Popiel, rektor UJ, prof. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM oraz ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

 

Spotkanie odbędzie się 8 listopada o godz. 16.00 w auli Collegium Novum UJ przy ul. Gołębiej 24. Będzie można je śledzić za pośrednictwem transmisji wideo poprzez stronę www.uj.edu.pl oraz kanał YouTube – UJ live.

Eksperci debaty „Granice etyczne medycyny”
  • dr hab. Dominika Dudek – lekarka psychiatra, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie psychiatrii klinicznej, zaburzeń depresyjnych oraz choroby dwubiegunowej.
  • dr hab. Zbigniew Izdebski – pedagog, seksuolog, doradca rodzinny, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 roku znalazł się na liście stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Inicjator i organizator Ogólnopolskich Debat o Zdrowiu Seksualnym. Łączy działalność badawczą, dydaktyczną i kliniczną.
  • dr Wojciech Lewandowski – adiunkt w Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zajmuje się etyką współczesną, kryteriami racjonalności rozumowań praktycznych i zagadnieniami bioetycznymi.
  • dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM – pracownik Wydziału Filozofii UAM. Ważną częścią jego zainteresowań są badania kontrowersji naukowo-społecznych i procesów wytwarzania lęków, wątpliwości i ignorancji. Aktywny uczestnik życia naukowego i publicznego, okazjonalnie publicysta, obecny także w blogosferze.

Kolejne debaty odbędą się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (6 grudnia) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (10 stycznia 2022 r.). Debaty będą transmitowane online na stronach internetowych uniwersytetów.

 

Patronat Honorowy nad Areopagiem Uniwersytetów objęła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.