Uniwersytet Warszawski jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji dotyczącej rankingów szkół wyższych. Wydarzenie trwa od 23 do 24 czerwca w Starym BUW-ie na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

„Academic Rankings at the Crossroads” to tytuł międzynarodowej konferencji organizowanej przez International Ranking Expert Group (IREG) Observatory on Academic Ranking and Excellence, Uniwersytet Warszawski i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

 

Uczestnicy wydarzenia postarają się odpowiedzieć m.in. na pytania:

  • jak zachować równowagę między rankingami globalnymi, regionalnymi i krajowymi?
  • jakie są mocne i słabe strony rankingów jako narzędzia oceny szkolnictwa wyższego?
  • czy nadszedł czas, by organizacje międzynarodowe, takie jak UNESCO, OECD czy UE, stworzyły niekomercyjną bazę danych o szkolnictwie wyższym?

– To ważna dla nas konferencja – zarówno ze względu na tematykę dotyczącą rankingów, jak i możliwość spotkania oraz wymiany doświadczeń dotyczących edukacji z przedstawicielami różnych instytucji szkolnictwa wyższego. Zdajemy sobie sprawę, że rankingi nie przesądzają o wszystkim, ale są istotne, ponieważ odzwierciedlają kondycję uczelni, możliwości podejmowania współpracy, a także pozycję w stosunku do najlepszych instytucji – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas sesji otwierającej wydarzenie.

 

Konferencja odbywa się w Starym BUW-ie na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Wydarzenie jest okazją do spotkania przedstawicieli środowiska akademickiego, twórców rankingów oraz ekspertów z zakresu szkolnictwa wyższego. Wezmą w nim udział reprezentanci m.in.: IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, European University Association, Times Higher Education, Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych polskich oraz zagranicznych instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym.

 

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na jego stronie internetowej >>