23 czerwca w Pałacu Kazimierzowskim odbyło się wręczenie Medalu im. Wacława Sierpińskiego. Nagrodę Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego otrzymał prof. Mariusz Lemańczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Medalem Sierpińskiego są honorowani matematycy związani z Polską, którzy mają wybitne osiągnięcia naukowe. UW i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznają medal od 1974 roku. W dniu otrzymania medalu laureaci wygłaszają na UW wykład nazwany Wykładem im. Wacława Sierpińskiego. Tegoroczny laureat, prof. Mariusz Lemańczyk, wygłosi wykład pt. „Multiplikatywne funkcje arytmetyczne, teoria ergodyczna i hipoteza Sarnaka”, który odbędzie się 23 czerwca o godz. 16.15 w auli 0.06 na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5).

 

Zainteresowania naukowe prof. Lemańczyka skupiają się wokół teorii ergodycznej i układów dynamicznych. Naukowiec jest autorem ponad 120 prac naukowych. W ostatnich latach zajmował się pograniczem teorii ergodycznej i teorii liczb, hipotezą Sarnaka oraz hipotezą Chowli. Profesor Lemańczyk w latach 2005–2008 był dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2016 roku w ramach programu Jean-Morlet Chair gościł w centrum matematycznym CIRM w Marsylii.

 

Więcej o medalu i wykładach im. Wacława Sierpińskiego można przeczytać na stronie Polskiego Towarzystwa Matematycznego.