Areopag Uniwersytetów jest inicjatywą środowiska akademickiego czterech uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 18 października odbędzie się pierwsza z cyklu czterech debat. Jej tematem będzie „System wartości w dobie COVID-u”.

Główną ideą Areopagu Uniwersytetów jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej z udziałem wszystkich zainteresowanych tematem stron. To inicjatywa środowiska akademickiego KUL, którego partnerami są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

18 października (poniedziałek) o godz. 16.00 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Centrum Transferu Wiedzy, aula 408, Al. Racławickie 14 w Lublinie) odbędzie się pierwsza z cyklu czterech debat „Areopag Uniwersytetów – świat w dobie COVID-u”, której temat to „System wartości w dobie COVID-u”.

„Areopag Uniwersytetów – świat w dobie COVID-u”. „System wartości w dobie COVID-u”

W debatach, z udziałem rektorów uczelni biorących udział w przedsięwzięciu, gospodarzami będą kolejno: KUL (18 października), UJ (8 listopada), UAM (6 grudnia) i UW (10 stycznia 2022 r.). W dyskusji wezmą też udział reprezentanci tych ośrodków akademickich oraz zgromadzona w auli publiczność.

 

Debaty będą transmitowane online na stronach internetowych uniwersytetów.

 

Patronat Honorowy objęła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.