Areopag Uniwersytetów jest inicjatywą środowiska akademickiego czterech uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 18 października odbyła się pierwsza z cyklu czterech debat. Jej tematem był „System wartości w dobie COVID-u”.

Główną ideą Areopagu Uniwersytetów jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej z udziałem wszystkich zainteresowanych tematem stron. To inicjatywa środowiska akademickiego KUL, którego partnerami są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

Debata o systemie wartości w dobie pandemii

18 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się pierwsza z cyklu czterech debat „Areopag Uniwersytetów – świat w dobie COVID-u”, której tematem był „System wartości w dobie COVID-u”.

 

Wzięli w niej udział rektorzy i eksperci z czterech uniwersytetów będących partnerami wydarzenia: KUL, UW, UJ i UAM. Uczestnicy debaty rozmawiali m.in. o tym czy epidemia COVID zmieniła świat naszych wartości oraz czy zmiany te mają trwały charakter.

 

– Może nie znajdziemy odpowiedzi na pytania, które będą się rodziły, ale znajdziemy więcej elementów, które nas łączą niż dzielą – mówił otwierając debatę ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL. W swoim wystąpieniu prof. Alojzy Z. Nowak zwrócił uwagę na zmianę warunków funkcjonowania społeczeństwa w czasie pandemii, m.in. w związku z postępem cyfryzacji – Jestem przekonany, że miejsce człowieka w świecie za 10-15 lat będzie zupełnie inne niż dziś – podkreślał rektor UW.

 

Transmisja debaty „System wartości w dobie COVID-u” dostępna jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Ux1rQoK31GY

 

 

Kolejna debata z cyklu, „Granice etyczne medycyny” poświęcona będzie zagadnieniom medycyny i zdrowia publicznego. Spotkanie odbędzie się 8 listopada na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Następne debaty z udziałem rektorów uczelni biorących udział w przedsięwzięciu, odbędą się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (6 grudnia) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (10 stycznia 2022 r.). W dyskusjach wezmą też udział reprezentanci tych ośrodków akademickich oraz zgromadzona w auli publiczność.

 

Debaty będą transmitowane online na stronach internetowych uniwersytetów.

 

Patronat Honorowy objęła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

„Areopag Uniwersytetów – świat w dobie COVID-u”. „System wartości w dobie COVID-u”