Zakończyła się pierwsza edycja Areopagu Uniwersytetów, który jest inicjatywą środowiska akademickiego czterech uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem przewodnim cyklu debat był świat w dobie pandemii koronawirusa.

Główną ideą Areopagu Uniwersytetów jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej z udziałem wszystkich zainteresowanych tematem stron. To wspólna inicjatywa KUL-u, UW, UJ i UAM. 

 

W ramach przedsięwzięcia odbyły się cztery spotkania koncentrujące się wokół tematu „Świat w dobie COVID-u”. Wzięli w nich udział rektorzy i eksperci z czterech uczelni.

 

Tematami poszczególnych spotkań były:

  • „System wartości w dobie COVID-u” (KUL, 18.10.2021);
  • „Granice etyczne w medycynie” (UJ, 8.11.2021);
  • „Relacje w dobie COVID-u” (UAM, 6.12.2021);
  • „Gospodarka, zarządzanie i finanse w dobie COVID-u” (UW, 10.01.2022).

 

Gospodarka, zarządzanie i finanse w dobie COVID-u

Ostatnia debata w ramach Areopagu Uniwersytetów odbyła się 10 stycznia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

 

– Organizując te spotkania, chcieliśmy sprawdzić, jak jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać i jaki wpływ możemy wywrzeć na współpracę między poszczególnymi uczelniami oraz na społeczeństwo. Rezultaty debat przekroczyły moje oczekiwania. Zarówno ze względu na część merytoryczną prezentowaną przez ekspertów, wzajemny szacunek uczestników, jak i potrzebę tego typu analiz. Najważniejszą sprawą jest jednak to, że – czasem mimo różnych poglądów – potrafimy ze sobą rozmawiać – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, zapowiadając kontynuację Areopagu Uniwersytetów.

 

Podczas spotkania głos zabrali rektorzy trzech pozostałych uczelni organizujących Areopag.

 

– Jedna z definicji szczęścia mówi o tym, żeby nie zabierać problemów dnia wczorajszego w funkcjonowanie w następnym dniu. O ile w wymiarze indywidualnym ma to swoje uzasadnienie, o tyle w szerszym wymiarze społecznym, uniwersyteckim to jest dopiero punkt wyjścia. Nasze spotkania pokazały, że istnieje potrzeba rozmowy i dialogu na wysokim poziomie – mówił ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

 

– Sądzę, że bardzo ważne jest to, byśmy w gronie uniwersytetów zaczęli rozmawiać o funkcji uczelni we współczesnym świecie, o tym, co się dzieje z nauką, bo z jednej strony pandemia to triumf nauki, a z drugiej obserwujemy kryzys zaufania do nauki – powiedziała prof. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM.

 

– Bardzo się cieszę, że gospodarz dzisiejszego spotkania zaprosił do dyskusji nie tylko prelegentów obecnej debaty, ale również uczestników poprzednich spotkań. Będzie to niepowtarzalna okazja do rozmowy na temat efektów czterech debat – podkreślił prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

 

W debacie na UW udział wzięli:

  • dr hab. Grzegorz Tchorek (UW), który mówił o rynkach finansowych w dobie COVID-19;
  • prof. Marian Żukowski (KUL), który skupił się na makroekonomicznych konsekwencjach kryzysu;
  • prof. Lucyna Błażejczyk-Majka (UAM), która opowiedziała o konkurencyjności gospodarek w dobie COVID-19;
  • prof. Wojciech Czakon (UJ), który mówił o mikroekonomicznych konsekwencjach kryzysu w zakresie zarządzania.

Spotkanie moderowała prof. Anna Giza-Poleszczuk, dziekan Wydziału Socjologii UW.

 

Transmisja debaty „Gospodarka, zarządzanie i finanse w dobie COVID-u” >>

 

 

System wartości w dobie COVID-u

Pierwsza debata została zorganizowana 18 października 2021 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Uczestnicy debaty rozmawiali m.in. o tym, czy epidemia COVID zmieniła świat naszych wartości oraz czy zmiany te mają trwały charakter.

 

– Może nie znajdziemy odpowiedzi na pytania, które będą się rodziły, ale znajdziemy więcej elementów, które nas łączą, niż dzielą – mówił ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL. 

 

W swoim wystąpieniu prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, zwrócił uwagę na zmianę warunków funkcjonowania społeczeństwa w czasie pandemii, m.in. w związku z postępem cyfryzacji. – Jestem przekonany, że miejsce człowieka w świecie za 10–15 lat będzie zupełnie inne niż dziś – podkreślał rektor UW.

 

W debacie udział wzięli: ks. dr hab. Cezary Smuniewski (UW), prof. Leszek Sosnowski (UJ), prof. Zbyszko Melosik (UAM) i prof. Jacek Wojtysiak (KUL). Spotkanie moderował dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki z KUL.

 

Transmisja debaty „System wartości w dobie COVID-u” >>

 

Granice etyczne medycyny

Druga debata odbyła się 8 listopada 2021 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkanie dotyczyło zagadnień z dziedziny medycyny, zdrowia publicznego i nauki o zdrowiu.

 

Podczas debaty głos zabrali: prof. Dominika Dudek (UJ), prof. Zbigniew Izdebski (UW), dr Wojciech Lewandowski (KUL), dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM. Spotkanie moderował prof. Marek Sanak z UJ.

 

Dr Lewandowski omówił wyzwania etyczne, granice wolności oraz temat odpowiedzialności za drugiego człowieka. Prof. Andrzej W. Nowak przedstawił kwestie dotyczące sposobu myślenia i systemu wartości, które zostały zmienione w wyniku pandemii. Prof. Izdebski skoncentrował się m.in. na zmianach w rodzinie oraz relacjach międzyludzkich i intymnych. Prof. Dudek natomiast mówiła o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne.

 

Transmisja debaty „Granice etyczne medycyny” >>

 

Relacje w dobie COVID-u

Gospodarzem trzeciego spotkania był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Podczas debaty eksperci (prof. Piotr Gutowski – KUL, historyk filozofii i religii; dr hab. Sebastian Kołodziejczyk – UJ, filozof; prof. Waldemar Kuligowski – UAM, antropolog; prof. Jacek Męcina – UW, prawnik) omówili zagadnienia dotyczące m.in. tego, jak epidemia koronawirusa wpłynęła na nasze relacje osobiste i społeczne, czy udało się zachować bliskość, czy staliśmy się bardziej egoistyczni, co ze społecznym zaufaniem i solidarnością.

 

Transmisja debaty „Relacje w dobie COVID-u” >>