Rozpoczęła się druga część ogólnouniwersyteckiego badania „Być rodzicem na UW” skierowanego do osób pracujących, kształcących się i studiujących na Uniwersytecie Warszawskim.

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zachęcam wszystkich członków naszej społeczności uniwersyteckiej do wzięcia udziału w ogólnouniwersyteckim badaniu „Być rodzicem na UW” skierowanym do osób pracujących, kształcących się i studiujących na UW. Badanie prowadzone jest przez Zespół Równościowy UW we współpracy z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia (PEJK) i Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci.

 

Celem badania jest zebranie Państwa doświadczeń, opinii i oczekiwań dotyczących wsparcia dla rodziców na UW. Efektem badania będzie stworzenie rekomendacji i wdrożenie konkretnych rozwiązań, które przysłużą się łączeniu życia zarodowego z rodzinnym i prywatnym. Badanie skierowane jest zarówno do rodziców, jak i do osób niebędących rodzicami.

 

Poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań ułatwi nam podjęcie skutecznych działań, mających na celu wyrównanie szans zawodowych i rodzicielskich, a także przyczyni się do tego, aby Uniwersytet Warszawski był miejscem przyjaznym, odpowiadającym na potrzeby jego społeczności i wspierającym politykę work-life balance.

 

Państwa głos ma ogromne znaczenie, dlatego jeszcze raz serdecznie zachęcam do uczestnictwa w badaniu.

 

prof. Alojzy Z. Nowak

rektor UW

Badanie potrzeb rodziców

W ubiegłym roku akademickim zostały przeprowadzone wywiady pogłębione z różnymi grupami społeczności UW.  Na przełomie listopada i grudnia zaplanowano badania ankietowe, które obejmie analizę takich aspektów, jak doświadczenie barier i trudności w łączeniu życia zawodowego i studenckiego z rodzinnym, pomysły i dobre praktyki w zakresie ułatwienia godzenia obowiązków opiekuńczych z pracą/studiami.

 

Badanie jest skierowane zarówno do rodziców, jak i do osób bezdzietnych. Będzie dostępne w języku polskim oraz angielskim. Link do ankiety zostanie wysłany drogą mailową. Wypełnienie formularza będzie możliwe za pośrednictwem konta USOS.

 

Badanie rozpoczęło się 6 listopada o godz. 14.00 i zakończy w poniedziałek 4 grudnia o godz. 23.59.

 

Szczegółowe informacje na temat badania znajdują się na stronie rownowazni.uw.edu.pl.

O działaniach na rzecz rodziców i innych inicjatywach związanych z przyznanym Uniwersytetowi Warszawskiemu wyróżnieniem „HR Excellence in Research” pisaliśmy na łamach pisma uczelni „UW” (nr 4/105, 2022).