Centrum Rafinacji Informacji (CRI) to najnowszy spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Jego założycielami są naukowcy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Spółka zajmuje się analizą Big Data – dużych zbiorów informacji dostępnych w cyberprzestrzeni. To ósma spółka, która działa na UW i pierwsza reprezentująca nauki humanistyczne.

Transferem wiedzy i technologii na Uniwersytecie Warszawskim zajmuje się powołana w 2012 roku spółka celowa UWRC. Ma ona udziały w spółkach typu spin-off. Do tej pory na uczelni było siedem takich firm – RDLS, Warsaw Genomics, AmerLab, Spektrino, MIM Solutions, BACTrem i GeoPulse. 11 lipca rozpoczęła działanie kolejna spółka – Centrum Rafinacji Informacji.

 

Od siedmiu lat naukowcy z Katedry Technologii Informacyjnych Mediów Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii prowadzą badania związane z analizą Big Data. Badacze opracowali technologię umożliwiającą wyszukiwanie i analizowanie dużych zbiorów tekstowych. Za pomocą tysięcy robotów zbierają informacje ze wskazanych źródeł internetowych. Dane są gromadzone w bazach tematycznych. Tam dokonuje się ich rafinacji – analizy. Dzięki technologii udało im się przewidzieć wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2011 i 2015 roku oraz analizować trendy gospodarcze, technologiczne i naukowe. Czytaj więcej w tekście „Big Datowe analizy” w piśmie „UW” na str. 16  >>

 

Opracowana technologia umożliwia nie tylko ocenę stanu aktualnego badanego zjawiska, co jest ważne w procesie podejmowania decyzji, ale także przygotowanie prognoz dotyczących procesów społecznych, politycznych i gospodarczych. Teraz takie działania będą w ofercie rynkowej spółki CRI.

 

Założycielami spółki CRI są pracownicy WDIB UW: prof. Włodzimierz Gogołek, dr hab. Wiesław Cetera, Piotr Celiński i Dariusz Jaruga.

 

Więcej informacji