18 i 24 maja odbędą się konsultacje w sprawie konkursów ogłoszonych w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW. Tym razem spotkania dotyczyć będą konkursów na nowe kierunki studiów doktoranckich oraz organizację szkół letnich.

Podczas spotkań można będzie wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z udziałem w konkursach. 18 maja od godz. 13.00 do 16.00 odbędą się konsultacje dotyczące konkursu na nowe programy studiów doktoranckich, a 24 od godz. 9.30 do 12.30 – konsultacje w sprawie szkół letnich.

 

Konkurs na studia doktoranckie

W konkursie na studia doktoranckie zostaną zrealizowane dwa programy studiów doktoranckich dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych oraz dla obszarów nauk przyrodniczych i społecznych. Wnioski będą przyjmowane do 21 maja do godz. 14.00.

Więcej informacji o konkursie na stronie ZIP

 

Szkoły letnie

Dzięki programowi ZIP zostanie zorganizowanych dwanaście szkół letnich dla studentów, które prowadzone będą w językach obcych: sześć stacjonarnych oraz sześć wyjazdowych. Jednostki uniwersyteckie mogą przygotowywać projekty szkół samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami. Wnioski można składać do 4 czerwca.

Więcej informacji o konkursie na stronie ZIP

 

Zapisy przed konsultacjami

Zapisy na konsultacje przyjmowane są mailowo pod adresem zip@uw.edu.pl. Najlepiej do zgłoszenia dołączyć roboczą wersję wniosku konkursowego lub listę pytań, które będą przedmiotem rozmowy podczas konsultacji. Pierwszeństwo w konsultacjach będą miały osoby, które wcześniej ustalą konkretną godzinę spotkania.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.

 

Informacje na temat ZIP znajdują się na stronie programu www.zip.uw.edu.pl, a także tutaj.