Kolejny konkurs ogłoszony w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) dotyczy projektów szkół letnich w językach obcych. Dzięki programowi zostanie zorganizowanych dwanaście szkół letnich dla studentów.

Do realizacji w programie ZIP zostanie zakwalifikowanych sześć stacjonarnych 10-dniowych szkół letnich w językach obcych oraz sześć wyjazdowych 10-dniowych szkół letnich w językach obcych. Będą mogli wziąć w nich udział studenci drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia, a także trzeciego, czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

 

Programy szkół letnich, które otrzymają finansowanie, zostaną zorganizowane w latach 2018-2021 w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Jednostki uniwersyteckie mogą przygotowywać projekty szkół samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami. Wnioski można składać do 4 czerwca w biurze ZIP. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 czerwca.

 

Regulamin konkursu

 

Konkurs na szkoły letnie w językach obcych jest czwartym konkursem ogłoszonym w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Trzy pozostałe konkursy dotyczą nowych programów kształcenia na studiach II stopnia w języku polskim i angielskim oraz nowych interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich.

 

Konkurs na studia II stopnia

Jednostki, które planują utworzenie nowych studiów II stopnia lub modernizację już istniejących, mogą otrzymać na ten cel od 315 tys. zł do 740 tys. zł. W obu konkursach zostanie zakwalifikowanych do finansowania przynajmniej sześć projektów nowych kierunków studiów, osiem projektów przemodelowanych programów kształcenia i dwa kierunki studiów w języku angielskim. Wnioski będą przyjmowane do 7 maja do godz. 14.00.

 

Szczegółowe informacje

 

Konkurs na studia doktoranckie

W konkursie na studia doktoranckie zostaną zrealizowane dwa programy studiów doktoranckich – łączący obszary nauk humanistycznych i społecznych oraz łączący obszary nauk przyrodniczych i społecznych. Wnioski będą przyjmowane do 21 maja do godz. 14.00.

 

Szczegółowe informacje

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.

 

Informacje na temat ZIP znajdują się na stronie programu www.zip.uw.edu.pl, a także tutaj.