Dzięki projektowi „Zapomniane Mazowsze. Publikacja wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku w Kuczborku” możliwe będzie wydanie jednej z kilku planowanych monografii dotyczących odkryć na obszarze północnego Mazowsza. Badania prowadzone są przez zespół pod kierownictwem dr. Andrzeja Szeli z Instytutu Archeologii UW.

 

 

Rezultatem projektu będzie wydanie monografii naukowej poświęconej wynikom odkryć archeologicznych w miejscowości Kuczbork-Osada. Dr Andrzej Szela od kilkunastu lat prowadzi badania pochodzących z pierwszych wieków naszej ery stanowisk na północnym Mazowszu, związanych ze starożytnymi ludami Wandalów i Gotów.

 

Praca naukowców UW pozwala z innej perspektywy spojrzeć na eksplorowany obszar. – Znamienne jest, że wszystkie te stanowiska położone są na obszarze, który do niedawna uznawany był przez archeologów za obszar zupełnie pozbawiony osadnictwa. Miał on tworzyć pas „trwogi” oddzielający dwa wielkie ludy, których pozostałością są kultury archeologiczne: przeworska i wielbarska. W wyniku dokonanych ostatnimi czasy odkryć i przeprowadzonych badań, okazuje się jednak, że obszar ten nie tylko nie był wyludniony, ale całkiem intensywnie zasiedlony, a zamieszkująca je ludność utrzymywała dalekosiężne kontakty – zaznacza dr Andrzej Szela.

 

Początkowo były to stosunki z obszarami nadłabskimi i Jutlandią, później zaś z okolicami Morza Czarnego, skąd na tereny północnego Mazowsza napływały bardzo wyszukane i rzadkie ozdoby.

 

Przygotowywana publikacja przyczyni się do zmiany postrzegania starożytnej historii północnego Mazowsza.