175 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało wyróżnienia rektora. Jest to nagroda przyznawana za działalność naukową i dydaktyczną, która w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i wzrostu prestiżu UW.

Nagroda obejmuje przyznanie dodatku finansowego dla osób wyróżniających się osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. W tym roku otrzymało go 175 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Kandydatów do okresowego zwiększenia wynagrodzenia spośród pracowników Uniwersytetu Warszawskiego zgłaszają w drodze konkursu dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych. Listy kandydatów są następnie analizowane przez ogólnouczelnianą komisję.

 

Najwięcej nagrodzonych w tym roku osób pracuje na wydziałach: Fizyki – 16, Matematyki, Informatyki i Mechaniki – 12, Chemii – 11 oraz Neofilologii – 11.