„Podstawową zasadą społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest traktowanie się nawzajem z szacunkiem. Każda osoba powinna czuć się bezpiecznie, studiując i pracując na naszej uczelni” – to wprowadzenie do informatora o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu, który powstał na Uniwersytecie Warszawskim. Dokument jest już dostępny online.

„Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego” to dokument wpisujący się w wartości i standardy etyczne UW, wśród których znajduje się m.in. wzajemny szacunek i równe traktowanie wszystkich członków społeczności akademickiej, oraz brak akceptacji dla molestowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Publikacja zawiera zasady i procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dotyczące przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.:

 • definicji i przykładów molestowania seksualnego,
 • sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej,
 • możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich,
 • niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.

 

Wkrótce informator będzie dostępny również w wersji angielskiej oraz w wersji przystosowanej dla osób korzystających z programów do odczytu ekranu.

Informator przygotowali:
 • dr hab. Julia Kubisa – główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW,
 • dr Anna Cybulko – rzeczniczka akademicka (ombudsman) UW,
 • Natalia Broniarczyk – doktorantka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW,
 • prof. Bożena Chołuj – członkini Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW w kadencji 2016-2020,
 • Antonina Lewandowska – konsultantka ds. przemocy seksualnej przy Rzeczniku Praw Studenta UW,
 • prof. Paweł Łuków – przewodniczący Komisji Antymobbingowej UW w kadencji 2016-2020,
 • Borys Tencer – członek zespołu konsultantki ds. przemocy seksualnej przy Rzeczniku Praw Studenta UW,
 • prof. Tadeusz Tomaszewski – przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej UW w kadencji 2016-2020,
 • Katarzyna Wardzyńska – Rzeczniczka Praw Studenta w kadencji 2020,
 • prof. Eleonora Zielińska – Wydział Prawa i Administracji UW.
Gdzie szukać pomocy?
 • rzeczniczka akademicka – ombudsman, ombudsman@uw.edu.pl, tel. 22 55 27 214, www.ombudsman.uw.edu.pl;
 • główna specjalistka ds. równouprawnienia UW / koordynator ds. antydyskryminacji, rownouprawnienie@uw.edu.pl;
 • Rzecznik Praw Studenta, rps@samorzad.uw.edu.pl;
 • konsultantka ds. przemocy seksualnej przy RPS UW, konsultantka@samorzad.uw.edu.pl.