Podczas spotkania, które odbędzie się 27 kwietnia, eksperci z Wydziału Psychologii UW opowiedzą o konsekwencjach pandemii dla zdrowia psychicznego oraz skutecznych metodach radzenia sobie ze stresem. Można będzie dowiedzieć się m.in., jakie problemy emocjonalne i trudności występują najczęściej w trakcie pandemii u osób dorosłych, kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa, a także poznać techniki samopomocy.

Rok temu, kiedy podano informację o pierwszym przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, naukowcy z Wydziału Psychologii UW rozpoczęli badania dotyczące psychologicznych aspektów i konsekwencji pandemii COVID-19 w kraju i na świecie. Powstały 24 zespoły naukowe integrujące badaczy z różnych instytucji i jednostek. Wyniki swoich analiz zaprezentowali we wspólnej publikacji „Pandemia COVID-19 w Polsce. Perspektywa psychologiczna”. Raporty dostępne są na stronie: www.covid.psych.uw.edu.pl.

 

O zdrowiu psychicznym

Debata „My, pandemia i zdrowie psychiczne” to drugie z cyklu spotkań poświęconych wynikom badań grupy badawczej z Wydziału Psychologii UW. Odbędzie się online 27 kwietnia o godz. 11.00. Spotkanie otwarte jest dla wszystkich chętnych, poprowadzą je dr hab. Małgorzata Gambin oraz dr hab. Paweł Holas. Po przedstawieniu przez ekspertów wyników i wniosków z badań będzie możliwość zadawania pytań. Spotkanie będzie transmitowane przez platformę Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84347979296.

 

W spotkaniu udział wezmą:
  • dr hab. Małgorzata Dragan – kierowniczka projektu badawczego dot. zaburzenia adaptacyjnego, stresu traumatycznego, depresji i lęku we wczesnej fazie pandemii COVID-19 w Polsce,
  • dr hab. Małgorzata Gambin – kierowniczka badań dot. objawów depresji i lęku uogólnionego w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce,
  • dr hab. Paweł Holas – kierownik badań dotyczących skuteczności treningu uważności w redukcji negatywnych skutków emocjonalnych pandemii oraz funkcjonowania emocjonalnego pracowników ochrony zdrowia w trakcie pandemii,
  • prof. dr hab. Emilia Łojek – kierowniczka projektu „NeuroCovid: Funkcje neuropsychologiczne i jakość życia u osób po COVID-19”,
  • prof. dr hab. Ewa Pisula – kierowniczka projektu dotyczącego sytuacji i funkcjonowania emocjonalnego osób dorosłych ze spektrum autyzmu w początkowej fazie pandemii oraz projektu poświęconego sytuacji nauczycieli w sytuacji powrotu do szkół w czasie pandemii SARS-CoV-2
  • prof. dr hab. Bogdan Zawadzki – kierownik projektu „Zmiany emocjonalne w trakcie pierwszej i drugiej fazy pandemii Sars-Cov-2 w 2020 roku”.

 

Link do spotkania „My, pandemia i zdrowie psychiczne”: https://us02web.zoom.us/j/84347979296.

Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/22Ealm1Sv.